Aktuelnosti Vesti Lokalna uprava

Peta sednica opštinskog veća u utorak

Peta sednica opštinskog veća održaće se u utorak, 17. novembra 2020. godine, sa početkom u 09, 00 časova.

Sednica će se održati u Sali Skupštine opštine.

          D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje tromesečnih Izveštaja JKP“Ivanjica“ Ivanjica za period 01.01.2020 – 30.09.2020. godine;
 2. Razmatranje Finansijskog izveštaja JKP“Ivanjica“ Ivanjica za 2019. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora;
 3. Predlog Odluke JKP“Ivanjica“ Ivanjica 05 Broj: 56-03/20-02 o raspodeli dela dobiti koju je preduzeće ostvarilo u 2019 godini;
 4. Razmatranje Izveštaja  o poslovanju JKP „DUBOKO“ Užice za 2019. godinu
 5. Razmatranje:
  • Izveštaja o poslovanju JKP“Duboko“ Užice za 2019 godinu, broj 1618-1/20-05;
  •  Izveštaja JKP „DUBOKO“ Užice o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti  iz Programa poslovanja za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;
  • Predlog Odluke JKP“Duboko“ Užice o utvrđivanju nove cene za prijem, tretman i odlaganje ostalih vrsta otpada,broj 1619-1/20-05;
  • Predlog Odluke o pokriću gubitka JKP“Duboko“ Užice za 2017 i 2018 godinu,broj 1620-1/20-05;
 6. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu Ustanove Turistička organizacija opštine Ivanjica za 2019 godinu, broj 2020/07-06-01;
  • Plana rada Ustanove za 2020-tu godinu broj 2020/07-06-02;
 7. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu sa finansijskim Izveštajem i izveštajem o javnim nabavkama Turističke organizacije Regija Zapadne Srbije za 2019 –tu godinu;
  • Programa rada Turističke organizacije Regija Zapadne Srbije za 2020 – tu godinu;
 8. Razmatranje
  • – Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Dom kulture „Ivanjica“ za 2019.godinu
  • Plana i Programa rada i finansijskog plana Ustanove Dom kulture Ivanjica za 2020-tu godinu;
 9. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu za 2019-tu godinu Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica;
  • Plana i programa rada Biblioteke za 2020-tu godinu;
 10. Razmatranje:
  • Godišnjeg izveštaja o radu Ustanove Centra za socijalni rad Ivanjica za 2019. godinu;
  • Programa rada Ustanove za 2020-tu godinu;
 11. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica za radnu 2019/2020 godinu;
  • Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica sa operativnim planom za 2020/2021 godinu;
 12. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ivanjica za 2019-tu godinu i to:
  • Odeljenja za budžet i finansije;
  • Odeljenja za lokalnu i poresku administraciju;
  • Odeljenja za Lokalni ekonomski razvoj,investicije i građevinske poslove;
  • Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove;
  • Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove;
  • Odeljenja za privredu i društvene delatnosti;
  • Odeljenja za inspekcijske poslove;
  • Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;
  • Odeljenja za imovinsko – pravne i stambene poslove;
  • Služba za poslove Skupštine opštine,Opštinskog veća i Predsednika opštine.
 1. Razmatranje izveštaja o radu za 2019-tu godinu Opštinskog pravobranilaštva opštine Ivanjica;
 2. Razmatranje:
  •  Izveštaja o radu za 2019-tu godinu Opštinskog štaba za vanredne situcije;
  • Plana rada za 2020. godinu;
 1. Razmatranje Akcionog plana za unapređenje informacionih tehnologija i uvođenje elektronske uprave;
 2. Predlog Odluke o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu(oblast društvena briga o deci i mladima);
 3. Razmatranje Prigovora na rang listu po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Ivanjica za 2020. godinu;
 4. Razmatranje zahteva za novčane pomoći za saniranje materijalne štete nastale usled elementarnih nepogoda:
  • Ivani Pantelić iz Ivanjice;
  • Zorici Kolarević iz Ivanjice 
 5. Tekuća pitanja

О Аутору

Financ