Vesti

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije poslovno-proizvodne zone “Senjak“ u Ivanjici

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-32/16-04

Datum: 02.11.2016.god.

I V A NJ I C A

 

U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i  čl. 36.-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015):

oglašava

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE

PLANA DETALJNE REGULACIJE  POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE „SENJAK“ U IVANJICI

 

Plan detaljne regulacije  poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici (u daljem tekstu: PDR poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici), obuhvata područje teritorije opštine Ivanjica.

RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE „SENJAK“ U IVANJICI   ODRŽAĆE SE U TRAJANJU  OD 15 DANA, POČEV OD 04.11.  DO 18.11. 2016. GODINE.

U skladu sa članovima 36.- 41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) materijal-konceptualna planska razvojna rešenja PDR-a poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici biće izložen na rani javni uvid svakog radnog dana od  07.3000 do 1530 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u sali Skupštine opštine Ivanjica kao i  u  prostorijama Odeljenja za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, kancelarija broj 16. 

U toku trajanja ranog javnog uvida Oglas za PDR poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  i  na  oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom list „Danas“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u PDR poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici  sve  potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je načelnik Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na PDR poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti opštine Ivanjica, kao i na e mail adresu  pdr.senjak@ivanjica.gov.rs  u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 18.11. 2016.godine.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM RANOM JAVNOM UVIDU U PDR POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE „SENJAK“ U IVANJICI biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na PDR poslovno-proizvodne zone „Senjak“ u Ivanjici.

PDR-Uvid- SenjakAdobe_Reader_PDF

PDR-Senjak- AUTOCADautocad-2011

 

О Аутору

Financ