Vesti

Počeli radovi na sanaciji obaloutvrde uzvodno od napera

Duž rečnog korita reke Moravice uzvodno od brane, ovih dana su počeli radovi na hitnoj rekonstrukciji i sanaciji leve obaloutvrde i klizišta ispod pešačke staze kod odmarališta „Golija“. Prve građevinske mašine izvođača radova, Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava“ iz Kraljeva i Preduzeća za hidrogradnju, niskogradnju i visokogradnju „HSV“ iz Vlasotinca su na terenu i trenutno se radi na obezbeđenju prilaza levoj obali reke gde će se radovi izvoditi.

Naručilac posla je Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“, koje je izradilo i neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju, a investicija podrazumeva sanaciju obaloutvrde u dužini od 250 metara sa nadvišenjem, čime će se zaštititi ugroženo naselje na levoj obali reke.

Najlepši deo gradskog parka koga dodatno krasi reka dobiće novo ruho, a problem klizišta koje ugrožava pešačku stazu, konačno rešenje. Prema „Situaciji uređenja Moravice u zoni klizišta Šljivak“, pored radova na zaustavljanju odrona, biće uređeno i kupalište sa pristupnim stepeništem.

Opština Ivanjica je u međuvremenu donela odluke o merama hitnosti sanacije i obezbedila rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu prošle godine koju je donela Vlada Srbije, ovoj lokalnoj samoupravi je odobreno ukupno 87,6 miliona dinara.

Za sanaciju leve obaloutvrde reke Moravice uzvodno od napera biće utroćemo 57,6 miliona dinara sa PDV-om, a ostatak na radove obezbeđenja leve rečne obale u zoni gradskog groblja, koji su već u toku.

Rok za završetak posla je kraj avgusta ove godine.

Izvor: INFOLIGA

 

О Аутору

Financ