Vesti

POTPISAN UGOVOR ZA NOVI PROJEKAT KANCELARIJE ZA MLADE

U prostorijama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u ponedeljak 12.08.2019. godine, na Međunarodni dan mladih, svečano je potpisan ugovor o realizaciji novog projekta „Unapređenje rada Karijernog centra za usmeravanje i zapošljavanje mladih opštine Ivanjica“, koji je Kancelariji za mlade opštine Ivanjica odobren na konkursu kod pomenutog Ministarstva. Ugovori su potpisani u prisustvu ministra omladine i sporta, Vanje Udovičića, gradonačelnika i predsednika opština, koordinatora kancelarija za mlade, kao i predstavnika udruženja mladih i udruženja za mlade kojima su takođe odobrena sredstva za finansiranje projekata. Ukupno je odobreno 66 projekata (7 projekata za  JLS), koji su finansirani sa 143 miliona dinara. Ovim projektima će biti obuhvaćeno 38 000 mladih. U  ime opštine Ivanjica potpisivanju ugovora je prisustvovao koordinator Kancelarije za mlade opštine Ivanjica Ivan Stamenić.

Ovom prilikom je Ministar Udovičić izjavio: – „Imam posebnu čast i zadovoljstvo da Vam čestitam Vaš dan, Međunarodni dan mladih. Naša zemlja ima čime da se ponosi, a to ste vi, najvredniji resurs i kapital, sa svojom energijom, znanjem i snagom. Želim da ostvarite snove  u svojoj zemlji  i  da razvijate potencijale na ličnu i društvenu dobrobit a mi ćemo nastaviti da nagrađujemo vaš trud, znanje i uspehe.“.  Pored ministra omladine i sporta na svečanom skupu su se obratili gradonačelnik grada Zrenjanina gospodin Janjić, načelnik Saveza izviđača Srbije gospodin Trajković, koordinator Kancelarije za mlade Zemun, koji su se zahvalili na odobrenim sredstvima i finansiranju projekata.

Zahvaljujući sredstvima koja su nam odobrena na ovogodišnjem konkursu planirano je da se pri Kancelariji za mlade na osnovu sprovedenih analiza unapredi i dalje razvije održivi program za karijerno vođenje i savetovanje mladih „Karijerni centar“ koji će da pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada što obuhvata između ostalog, stručno obrazovanje, obuke, radne prakse, analize potreba tržišta rada, sajam obrazovanja a sve u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih nezaposlenih lica.  Projektom bi se povećale kompetencije mladih, ali i odgovorilo na potrebe mladih, tržišta rada. Međusektorskom saradnjom želimo unaprediti perspektive mladih na tržištu rada i stvoriti uslove za češće i kvalitetnije zapošljavanje mladih. Karijerni centar će stvoriti mogućnost za stručno karijerno vođenje, savetovanje i usmeravanje mladih, pružanje pomoći mladima u izboru smera i zanimanja,  daljeg obrazovanja, omogućavanje pohađanja radne prakse, i uticaće na povećanje zaposlenja kao i usmeravanje mladih u programe obuka i dodatnog obrazovanja. Projekat nastoji da približi usluge Karijernog centra svakom pojedincu  tako što bi bio razvijen  program koji uključuje različite lokalne aktere koji se bave karijernim vođenjem i informisanjem.Navedene aktivnosti Karijernog centra imaju za cilj razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih što je u direktnoj vezi sa prvom oblasti iz APNSM (Akcioni plan Nacionalne strategije za mlade RS), a to je Oblast zapošljavanje i preduzetništvo mladih, rekao je Stamenić.

Projekat ivanjičke Kancelarije za mlade je na konkursu najbolje ocenjen jer direktno doprinosi smanjenju nezaposlenosti mlade populacije u Ivanjici, a ujedno, sam Karijerni centar je primer dobre prakse i za druge opštine. Iz Kancelarije za mlade pozivaju sve mlade naše opštine da se uključe u realizaciju projekta, budu deo projekta, da uzmu učešće u realizaciji obuka i drugih aktivnosti na projektu koje doprinose smanjenju nezaposlenosti mladih. U 7 gradova i opština u Srbiji, i ove godine biće realizovani projekti namenjeni zapošljavanju mladih i podsticanju omladinskog preduzetništva.

О Аутору

Financ