Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 001525854 2024 05158 002 000 405 001

8.4.2024. godine

IVANJICA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 91/2019  i 92/2023) i odredbama Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2023),  Naručilac Opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, je pokrenula postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, čiji je predmet nabavka radova na izgradnji montažne kuće za porodicu Todorović Ratka iz sela Rokci, po Specifikaciji koju Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koju je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku radova na izgradnji montažne kuće za porodicu Todorović Ratka iz sela Rokci, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu na obrascu specifikacije koji je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponude se dostavljaju putem mejl adrese nabavke@ivaniica.qov.rs ili putem pošte ili pisarnice Opštine Ivanjica na adresi Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica, najkasnije do 16.4.2024. godine do 13:00 časova.

                                                                                       NARUČILAC

                                                                                     OPŠTINA IVANJICA

                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                     Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER