Vesti

Poziv za konsultacije

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

14. maj  2019. godine

I V A NJ I C A   

POZIV NA KONSULTACIJE

Predsednik opštine Ivanjica poziva predstavnike registrovanih organizacija civilnog društva na teritoriji opštine Ivanjica da, prisustvuju konultacijama koje će se održati 16. maja 2019. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama skupštinske sale u opštini Ivanjica. Povod za konsultacije je raspisani javni poziv SWISS PRO pograma  za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje socijalno-inovatnih projekata u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva.

Opština Ivanjica je jedna od 16 opština koja ispunjava uslove da konkuriše na javnom pozivu.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sledećem linku https://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-lokalnim-samoupravasprovodenje-socijalno-inovativnih-projekata-u-partnerstvu-sa-organizacijama-civilnog-drustva.

PREDSEDNIK OPŠTINA

                                                                                      Zoran Lazović

О Аутору

Financ