Vesti

Poziv za konsultacije

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

14. мај  2019. године

И В А Њ И Ц А   

ПОЗИВ НА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Председник општине Ивањица позива представнике регистрованих организација цивилног друштва на територији општине Ивањица да, присуствују конултацијама које ће се одржати 16. маја 2019. године са почетком у 09:00 часова у просторијама скупштинске сале у општини Ивањица. Повод за консултације је расписани јавни позив SWISS PRO пограма  за подршку локалним самоуправама за спровођење социјално-иноватних пројеката у партнерству са организацијама цивилног друштва.

Општина Ивањица је једна од 16 општина која испуњава услове да конкурише на јавном позиву.

Текст јавног позива можете преузети на следећем линку https://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-lokalnim-samoupravasprovodenje-socijalno-inovativnih-projekata-u-partnerstvu-sa-organizacijama-civilnog-drustva.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНА

                                                                                      Зоран Лазовић

О Аутору

Financ