Aktuelnosti

Poziv za podnošenje ponuda na osnovu predmeta nabavke usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 001746858 2024 05158 004 007 405 023

24.5.2024.godine

IVANJICA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 91/2019  i 92/2023) i odredbama Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2023 i 1/2024), Naručilac Opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, je pokrenula postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, čiji je predmet nabavka usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, podzakonskim aktima i Aktom o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja opštine Ivanjica i Planom obezbeđenja.

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju podzakonskim aktima i Aktom o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja opštine Ivanjica i Planom obezbeđenja, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu na obrascu ponude koji Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koji je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

U prilogu Vam dostavljamo i specifikaciju predmetne usluge, koju je takođe potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača

Uz ponudu neophodno je dostaviti i licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja za pravna lica i preduzetnike ili licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite – licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja za fizička lica. Umesto navedenih licenci ponuđač može dostaviti i odgovarajuće licence izdate pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), ako su važeće.

Ponude sa proprtanom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte na adresu Venijamina Marinkovića br. 1, 32250 Ivanjica ili preko pisarnice Opštine Ivanjica ili na mejl nabavke@ivanjica.gov.rs, najkasnije do četvrtka 30.5.2024. godine do 13:00 časova.

Napomena: Ponuđač će pre potpisivanja ugovora dostaviti spisak zaposlenih radnika, koji će raditi na poslovima fizičkog obezbeđenja, a koji će biti angažovani kod naručioca. Potrebno je da spisak sadrži, ime i prezime lica, ime oca, mesto rođenja, JMBG, mesto prebivališta i vrsta radnog odnosa (ugovor o radu na neodređeno vreme, ugovor o radu na određeno vreme, ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili ugovor o delu). Mesto vršenja predmetne usluge je zgrada Opštine Ivanjica na adresi V. Marinkovića br. 1 u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana (okviran iznos radnih je 2112 – prosečno 176 radnih sati puta 12 meseci). 

NARUČILAC

OPŠTINA IVANJICA

                                                                    PREDSEDNIK

           Momčilo Mitrović s.r.

О Аутору

WEB MASTER