Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda – koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 001060383 2024 05158 004 002 405 001

20.3.2024. godine

IVANJICA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 91/2019  i 92/2023) i odredbama Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2023),  Naručilac Opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, je pokrenula postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, čiji je predmet nabavka usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, po Specifikaciji koju Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koju je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku usluge – koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu na obrascu ponude koji Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva.koji je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Uz ponudu neophodno je dostaviti i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS“, br. 14/2009, 95/2010, 98/2018 i 35/2023 – dr.zakon), i to:

Ponude sa propratnom dokumentacijom se dostavljaju putem mejla na adresu nabavke@ivaniica.qov.rs ili putem pošte ili pisarnice Opštine Ivanjica Opštine Ivanjica na adresi Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica, najkasnije do 27.3.2024. godine do 13:00 časova.

                                                                                             NARUČILAC

                                                                                            OPŠTINA IVANJICA

                                                                                               PREDSEDNIK

Momčilo Mitrović s.r.

О Аутору

WEB MASTER