Aktuelnosti Vesti

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014, – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),  члана 94. Статута Општине Ивањица („Службени лист Општине Ивањица“ број 1/2019) , Општинско веће упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА ПЕРИОД 2023-2030 ГОДИНЕ

Нацрт Плана развоја општине Ивањица за период 2023-2030. године, даје се на Јавну расправу од 9. јуна 2023. године до 29. јуна 2023. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине  Ивањица за период 2023-2030. године

Предлози, примедбе, сугестије грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу soivanjica@ivanjica.gov.rs  или поштом  на адресу: Венијамина Маринковић бр. 1 или личном доставом на писарницу  Општине Ивањица – са напоменом на коверти: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Ивањица за период 2023-2030. године”, најкасније до 29.06 2023. године до 14,00 часова

Предлози се достављају на Обрасцу који се може преузети на интернет страници општине www.ivanjica.gvo.rs ,  или у просторијама општине.

Јавна расправа  за заинтересоване који нису у могућности да примедбе и сугестије доставе у писаном или електронском облику ће се организовати у сали Скупштине општине Ивањица у уторак  20.06.2023. године у периоду од 11,00 до 13,00 часова.

По окончању јавне расправе општина Ивањица ће анализирати све предлоге, примедбе и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана, који ће бити објављен на интернет страници Општине у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Уз овај позив, прилажу се следећи документи:

  • Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Ивањица за период 2023-2030. године;
  • Нацрт Плана развоја општине општине Ивањица за период 2023-2030. године;
  • Образац за коментаре и сугестије у односу на Нацрт Плана развоја општине Ивањица за период 2023-2030. године.

Број: 30-2/2023-01

У  Ивањици,  дана 14.06.2023.

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                        Момчило Митровић

Нацрт Плана развоја општине Ивањица од 2023-2030

О Аутору

WEB MASTER