Vesti

Predavanje na temu “Nasilje na internetu“

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u okviru aktivnosti planiranih Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica za 2016. godinu prioritet 2.4. Unapređenje bezbednosi mladih realizuje predavanje na temu nasilje na internetu.

Predavanje će biti realizovano 22.11.2016. godine. sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Kluba za mlade opštine Ivanjica. Predavanje će održati magistar internet tehnologija Zoran Vučetić.

Ovo je jedna od bitnijih tema koju mladi danas treba da saslušaju i sa kojom treba da se upoznaju upravo iz razloga jer su oni najveći korisnici internet tehnologija, a posebno društvenih mreža.

Pozivamo sve zainteresovane mlade opštine Ivanjica da prisustvuju predavanju.

О Аутору

Financ