Vesti

Predavanje volontera Crvenog krsta

30.01. članovi „Kluba 25“ – mladi edukovani volonteri Crvenog krsta Ivanjica su u saradnji sa Kancelarijom za mlade održali edukativno predavanje za grupu volontera iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi „Odgovori na izgovore“, kao i popunjavanje upitnika o pznavanju ove oblasti.

Projekat „Klub 25“ cilja na mlade ljude između do 25 godina starosti. Polazna tačka jeste promocija dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi, ali i izvanredna prilika da se kroz projekat promovišu zdravi stilovi života, pozitivan stav prema životu, altruizam i humanost, ali i građanska solidarnost.

Klub 25 promoviše ideju da mladi ljudi budu okupljeni oko ideje dobrovoljnog davanja krvi, po principima dobrovoljnosti, nenagrađenosti i anonimnosti, shodno zakonskoj regulativi i preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Sam naziv Kluba 25 govori o tome da sami mladi uzrasta do 25 godina, koji su članovi žele da daju krv 25 puta u životu, ali i motivišu druge (svaki član Kluba dodatnih 25 mladih) da daju krv zato što to žele, za osobu koju ne poznaju, ne očekujući za akt davanja krvi nagradu jer je jedino na taj način dolazi do bezbedne krvi za sve pacijente koji bez ovog tikva ne mogu preživeti ili se ne mogu lečiti.

Crveni krst Srbije je partner transfuziološke službe i putem mreže volontera radi na regrutovanju, zadržavanju i motivisanju građana da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci krvi. Naša zemlja je godinama na procentu oko 3,4% prikupljenih jedinica krvi, a realne potrebe se kreću oko 4% prikupljenih jedinica krvi, oko 300.000 .

S obzirom na to da pri organizaciji Crvenog krsta volontiraju mladi ljudi, koji su i nosioci aktivnosti naše organizacije, većina svoje angažovanje u ovoj oblasti ostvaruje kroz Omladinske terenske jedinice, što je zvaničan naziv organizovanja mladih u Crvenom krstu u skladu sa pravilnikom o organizovanju i delovanju mladih Crvenog krsta Srbije.

Klub 25 je dobra prilika da se pored druženja, kroz osnaživanje mladih da se priključe organizaciji Crvenog krsta koja može i treba da im da dobru početnu poziciju da kroz volonterski rad nauče nešto novo, upoznaju nove ljude, sarađuju sa osobama koje dele slične interese i uverenja, kreativno provode slobodno vreme, imaju priliku da probaju svoje sposobnosti i na kraju krajeva, stiču znanja iz oblasti u kojoj žele da volontiraju.

О Аутору

Financ