Aktuelnosti Vesti

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE JEDNE STAMBENE JEDINICE U VELIKOJ PLANI NAMENJENE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), čl. 6. i čl. 9. stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11) i člana 11. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije, imenovana Rešenjem komesara br. 360-567/13-2011 od 12. novembra 2021. godine, (u daljem tekstu: Komisija), dana 17. juna 2022. godine, utvrđuje

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE JEDNE STAMBENE JEDINICE U VELIKOJ PLANI NAMENJENE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

Redni brojPrezime i ime nosioca domaćinstvaBroj članova domaćinstvaNastradali ili nestali                članovi aćinstvaMaloletna decaBroj mal. dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvuPorodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetomStambena situacijaMaterijalni položajPodaci o gubitku radne sposobnosti – Podaci o                telesnom oštećenjuBolesti od većeg med. značajaUkupan broj bodovca
 1.Sretomir Punoš  10  20  /  /  /  20  20  /  /  70
  2.  Zora Berić  20     /  /  /  /  /  20  /  /  40

U skladu sa članom 9. stav 2. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11), lice sa ove liste može uložiti prigovor Komisiji preko Komesarijata za izbeglice i migracije, u roku od 15 dana od dana oglašavanja Predloga liste reda prvenstva.

О Аутору

WEB MASTER