Vesti

Predlog liste za dodelu sredstava pomoći

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika pomoći za

rešavanje stambenih potreba izbeglica

01 broj 06-20-3/2018

31.07.2018. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 16. stav 1. Pravilnika o radu Komisije 01 broj 06-20/2018 od 10.05.2018. godine, Komisija za izbor  korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava RS, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala 01 broj 021-15/2018 od 03.05.2018. godine, utvrdila je

PREDLOG LISTE

Korisnika za dodelu sredstava pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom:

Redni broj: Broj predmeta Ime i prezime Adresa
 

1.

 

56-9/2018-01 od 25.05.2018. godine Mićo Puhar Ivanjica,

Bukovica bb

Datum i mesto utvrđivanja Predloga liste korisnika za dodelu pomoći: Ivanjica, dana 31.07.2018. godine.

Predloga liste korisnika za dodelu pomoći obajviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i na internet prezentaciji Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.

Pravna pouka: Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od objavljivanja istog na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, neposredno na pisarnici ili preporučeno poštom na adresu: Komisiji za izbor  korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava RS, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica.

Zamenik Predsednika Komisije

Dalibor Vranić

О Аутору

Financ