Vesti

Potpisan ugovor za novi projekat kancelarije za mlade

U prostorijama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u utorak 31.07.2018. godine, svečano je potpisan ugovor o realizaciji novog projekta „Karijerni centar – inovativni servis za usmeravanje i zapošljavanje mladih “ koji je Kancelariji za mlade opštine Ivanjica odobren na konkursu kod pomenutog Ministarstva.

Ugovori su potpisani u prisustvu ministra omladine i sporta, Vanje Udovičića, gradonačelnika i predsednika opština, koordinatora kancelarija za mlade, a u ime opštine Ivanjica potpisivanju ugovora je prisustvovao koordinator Kancelarije za mlade opštine Ivanjica Ivan Stamenić.

Ovom prilikom je Ministar Udovičić izjavio:

– „Imajući u vidu da mladi nisu samo budućnost, već su pre svega sadašnjost našeg društva, finansiranjem projekata na lokalnom nivou, zajednički radimo na poboljšanju uslova života omladine širom Srbije. Najveći izazov koji ovim putem zajedno rešavamo su pitanja aktivizma, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i povećanja zaposlenosti, a projekti za koje su danas potpisani ugovori imaju za cilj upravo to, da budu podsticaj mladim naraštajima u organizovanju, društvenom delovanju i zapošljavanju.”

Pored ministra omladine i sporta, gradonačelnika Grada Kraljeva svečanom skupu u ime svih koordinatora iz Srbije obratio se i koordinator Kancelarije za mlade Ivan Stamenić, koji je odabran od strane ovog ministarstva da se se obrati u ime svojih kolega svih opština kojima su na Konkursu za jedinice lokalne samouprave, odobreni predlozi projekata.
– „Poštovani Ministre, gospodine Udovičiću, poštovani gradonačelnici i predsednici opština, poštovane koleginice i kolege koordinatori, prvo želim da se zahvalim na ukazanoj prilici da se u svoje ime i u ime svojih kolega obratim na ovakvom događaju, a ujedno se zahvaljujem na podršci koje Ministarstvo omladine i sporta RS neprestano pruža kancelarijama za mlade u Srbiji.
Opština Ivanjica je zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta u partnerstvu sa Međunarodnom ogranizacijom za migracije osnovala Kancelariju za mlade koja je zvanično počela sa radom 11.02.2009. godine. Od samog osnivanja Kancelarije Ministarstvo je pružalo podršku, što svedoči veliki broj projekata finansiranih od strane MOS-a, što je uticalo da se kvalitet života mladih u Ivanjici podigne na viši nivo.

Danas, zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta Opština Ivanjica ima poptuno opremljen Klub za mlade, prostor od 200 kvadrata koji sadrži konferens salu od 40 mesta, 6 računara, internet, kablovsku televiziju, zabavni kutak za mlade i mini biblioteku. Pored toga Opština Ivanjica ima Lokalni omladinski parlament jedini tog tipa u Srbiji koji čine učenici osnovnih i srednjih škola u Ivanjici koji je okosnica Kancelarije za mlade i nosilac svih aktivnosti. Osnovani su info centar, programski savet Kluba za mlade kao i Volonterski servis opštine Ivanjica u čijoj se bazi nalazi preko 400 saradnika/volontera. Takođe, zahvaljući projektu koji je finansirao MOS opština Ivanjica ima i Službu za delovanje u vanrednim situacija, koju vodi saradnik KZM član GSS, a nju čine obučeni mladi ljudi iz Ivanjice. Preko istog projekta nabavljena je kompletna spasilačka oprema. Služba je na raspolaganju Štabu za vanredne situacije opštine Ivanjica u svim kriznim situacijama.

Veliki akcenat u radu kzm, naravno pored zapošljavanja, stavljen je na izlazak mladih u prirodu, sa tim u vezi preko projekta finansiranog od strane MOSa izgrađen je „Omladinski kamp“ na planini Golija – Dajićko brdo. Izgradnja kampa obuhvatila je izgradnju čvrstog objekta 70 metara kvadratni u skladu sa planom Parka prirode Golija, kao i u skladu sa pravilnikom Kamping Asocijacije Republike Srbije. U okviru omladinskog kampa koji zauzima prostor od 20 ari ralizuju se aktivnosti u prirodi i različiti kampovi od kojih je najpoznatiji EKO KAMP na kojem učestvuje veliki broj volontera KZM i odredi izviđača širom Ove godine kamp se realizuje (16-19).08.2018. na koji vas sve ovom prilikom pozivam.

Naravno, zapošljavanje, tj. nezaposlenosti mladih, kao globalni problem, nije zaobišao ni Ivanjicu, s tim u vezi je pokrenut Program radne prakse u saradnji sa UG CRA Ivanjica i uz fin podršku MOS, kroz koji je do sada prošlo 293 praktinkanta, a na poslu ostalo 105 mladih ljudi. Za samu održivost ovog programa smo zahvalni ostalim međunarodnim donatorima, kao opštini Ivanjica koja kroz Programski budžet za sprovođenje omladinske politike godišnje izdvaja sredstva za realizaciju ovog programa, kao i za održivost ostalih programa i aktivnosti koje su pokrenute preko projekata koje je MOS finansirao…

Prošle godine zahvaljujući projektu „Radnom integraciji do zapošljavanja mladih na lokalu“, koji je finansiralo Ministarstvo i koji realizovan u partnerstvu sa „MATIS DOO“, nakon raspisanog javnog poziva 40 mladih je prošlo obuke na teme mehanizama za olakšano zapošljavanja, nakon selekcije od strane poslodavca njih 20 je prošlo četvoromesečnu praksu, a nakon toga 10 mladih je dobilo stalno zaposlenje.

Zahvaljujući sredstvima koja su nam odobrena na ovogodišnjem konkursu planirano je da se pri Kancelariji za mlade uspostavi Karijerni centar, kao održivi servis za karijerno vođenje i savetovanje mladih, koji će da pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada, a sve u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih nezaposlenih lica. Funkcionisanje Karijernog centra osmišljeno je kroz nekoliko usluga. Karijerni centar u okviru savetodavne uloge organizvaće individualna savetovanja, pružanja informacija na zahtev preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme. Ostale usluge koje karijerni centar nudi mogu se podeliti u dva pravca. Prvi pravac je pružanje usluga mladima kada je u pitanju zapošljavanje, što obuhvata obuke iz oblasti pisanja CV-ija, radne biografije, intervijua, osnovna obuka za rad na računaru i programima radnih i stručnih praksi. Drugi pravac je pružanje usluga mladima ako je u pitanju samozapošljavanje što obuhvata prezentacija programa subvencionisanja samozapošljavanja, obuke iz oblasti pisanja biznis plana, pravnih usluga i pitanja, obuka za izradu veb prezentacije. Pored toga Karijerni centar će mladima omogućiti pohađanje Programa radne prakse koji će biti realizovan u saradnji sa Centrom za radno angažovanje Ivanjica uz finansijsku podršku Opštine Ivanjica.

Još jednom se zahvaljujem na prilici koja mi je pružena da se obratim i na podršci koju daje Ministarstvo omladine i sporta i koja je od velikog značaja kako za mlade u Ivanjici tako i za mlade širom Srbije.“, rekao je Stamenić.
Projekat ivanjičke Kancelarije za mlade visoko je ocenjen jer doprinosi smanjenju nezaposlenosti mlade populacije u Ivanjici, a može biti primer dobre prakse i za druge opštine.

U 22 grada i opštine širom Srbije, i ove godine biće realizovani projekti namenjeni zapošljavanju mladih i podsticanju omladinskog preduzetništva, stvaranju uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, upražnjavanju zdravih stilova života, podsticanju aktivnog učešća mladih u društvenim procesima, procesima donošenja odluka i razvoju servisa u lokalnim sredinama, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta od 39,6 milion dinara.

О Аутору

Financ