Aktuelnosti

PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA MERA ENERGETSKE SANACIJE

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije 

Broj: 401-25/2022-01

Datum: 16.09.2022. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 27.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća, stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022)), odeljka IX. za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada  koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA

Redni broj/broj prijaveIme, prezime i adresa podnosioca prijavebroj mereBroj članova koji živi u objektu     sa  adresom prebivalištaUkupna površina objekta (iz rešenja o porezu na imovinu)K faktor zauzetosti površine za stanove/porodične kućeK broj bodovaPostojeće karakteristike spoljne stolarijePostojeće stanje u pogledu termičke izolacije objektaPostojeći način grejanjaKorišćenje subvencija za energetsku sanacijuUkupan broj bodova
1/75Ivković Tihomir, Branislava Nušića br.63i559318,64202045594
2/37Damljanović Radovan,  Dubrava bb156312,65502010590
3/50Savić Dragan, Šume bb15142,428,482502010587
4/60Orestijević Milanka, Milana Mihailovića br.613180,2660,081502010586
5/51Milutinović Veroljub,  Dragiše Mićića br.171240202,5501512,5585
6/23Luković Nebojša, Venijamina Marinković 541363212,5402015582,5
7/12Parezanović Zoran, II Proleterske brigade bb13126,4542,151402015581
8/58Milutinović Grujica, Šume bb1747,46,775402010580
9/85Bogdanović Radoje, Karađorđeva br.16187295501010580
10/57Lišanin Duško, Starovlaška br.49143695402010580
11/83Filipović Aco, Perse Rajević br.2134314,335402010580
12/78Ćurčić Milena, Venijamina Marinkovića 238177310,425402010580
13/39Lišanin Nikola, Karađorđeva br. 31574,514,94,5402010579,5
14/20Gromović Dragan, Bukovica bb1349,516,54,5402010579,5
15/86Maričić Vladimir, Dubrava bb135618,664,5402010579,5
16/5Plavšić Rajka, Bukovica bb1360203,5402010578,5
17/56Rudaković Jelena, 13. septembar 080/21168681402012,5578,5
18/18Đoković Stojanka, Krajiških brigada br.151369233402010578
19/30Novović Miroslav, Nikole Rabrenović br.40149824,53402010578
20/54Bogdanović Sreten, Kej oslobođenja bb16149,6824,953402010578
21/68Avramović Milan, Nade Popović br.46138227,332,5402010577,5
22/43Labudović Sreten, Miloša Đelkapića 70/A1256,728,352402010577
23/26Ćurčić Olga, Starovlaška 901130302402010577
24/3Bošnjaković Staniša, Šume 125 B1393,1831,061402010576
25/25Vučićević Ljiljana, Prilike bb1132321402010576
26/72Zečević Milić, Braće Kušić 1414144361402010576
27/84Vasilijević Dragan, Braće Rajković br.181278,239,11402010576
28/35Marjanović Radovanka, Šume bb1154,154,11402010576
29/9Zarić Branko, Šume bb12110551402010576
30/2Stanković Nebojša, Nade Popović 4112110,755,351402010576
31/64Ćurčić Stanisava, Javorska 1191160,360,31402010576
32/45Glavinić Miladin, Dragiše Karapetrovića  71213567,51402010576
33/32Glavinić Miloš, Bedina Varoš bb13216,62721402010576
34/31Milenković Gorica, Šume bb11175,2175,21501010576
35/29Lišanin Radoslav, II Proleterske brigade bb1510420,83,5401510573,5
36/36Nedeljković Ana, Mrkočevac 022D/41354183302015573
37/47Marić Jugoslav, Miloša Đelkapić br.191514328,52401510572
38/44Grujović Milomir, Dubrava bb14204,5851,141302015571
39/6Mijailović Srećko, Milinka Kušića br.621168681401510571
40/41Baković Jovan, Milinka Kušića br.231174741302015571
41/46Gromović Ivko, Dubrave bb3 i 5557,3511,475202020570
42/11Mojsilović Vesna, Radaljevo bb366510,834,5202020569,5
43/66Džibraković Dragojle, Perse Rajević br.5/403i545413,5415540569
44/53Ćeriman Negosav, Venijamina Marinkovića 135B1815018,754302010569
45/81Kostić Boban, Bukovica bb1250253302010568
46/82Kostić Miljko, Bukovica bb1250253302010568
47/7Zarić Dragojle, Milojice Nikolić 10715100202,5401010567,5
48/49Stamenić Milenka,  Dragiše Mićić bb1381272,5401010567,5
49/71Vulović Ljubinko, Prilike bb1311438150010566
50/19Bogdanović Miloš, Braće Rajković 2613116,538,831401010566
51/10Petrović Milun, Šume bb1623739,5140200566
52/8Marjanović Milisav, Šume bb1520340,61401010566
53/55Šljivić Ljiljana, Kej Braće Damljanović 2712164,4282,211401010566
54/38Ćurčić Olgina, Braće Rabrenović 361197971401010566
55/77Lazović Milan, Šumljanska bb12208,16104,81302010566
56/69Samardžić Zorinka, Dragice Parezanović bb11186,79186,791401010566
57/61Vratonjić Zorka, 13. septembar 2023i53123,8741,291201520561
58/1Obradović Zoran, Dubrava bb33128,7542,91201030061
59/52Danilović Miroslav, II Proleterska br.321615425,672,540100557,5
60/80Filipović Milan, Prilike bb1516030140100556
61/15Vučićević Milorad, Šume bb126733,5140010556
62/74Vučićević Vićo, Dragice Parezanović br.193518937,81151520556
63/21Ocokoljić Slobodan, Hadži Prodanova 1812178,5989,2951301010556
64/22Đurić Olgica, Javorska br.2311281281201020556
65/17Velisavljević Spomena, Javorska 47A1784,812,11530010550
66/14Radonjić Milorad, MilošaĐelkapića br.4216102174,530010549,5

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste u roku od tri dana od dana objavljivanja liste .

Lista odbijenih

Na listu  podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštine uprave opština Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu  kao i da donese  odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu  revidirane preliminarne liste  Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska  utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika  komisija sačinjava predlog konačne liste krajnjih korisnika.

Listu krajnjih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu  podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja predloga konačne liste krajnjih korisnika na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

Kompletna lista

                                                                                                                                                                                         PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                                                          Svetlana Jovićević

О Аутору

WEB MASTER