Aktuelnosti

Prevencije u slučaju elementarnih nepogoda

U skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Srbije i novima Zakonom o Smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama predviđena je uloga Crvenog krsta u prevenciji i odgovoru na posledice elementarnih nepogoda . Crveni krst Ivanjica u skladu sa zakonom i svojim mandatom ima obavezu da u svom sastavu formira, obuči i opremi jednicu za delovanje u nesrećama, čija je namena i svrha upravo delovanje u vanrednim situacijama i pomoć ugroženom stanovništvu uz aktivnu saradnju sa već postojećim redovnim službama. Iz razloga pravovremenog odgovora u realnom vremenu na zadatke usmerene ka zaštiti i spasavanju naših građana u slučaju elementarnih nepogoda većih razmera. Crveni krst Ivanjica uz podršku Crvenog krsta Srbije u periodu od 21-23 decembra 2018 godine organizovao je navedenu obuku u mesnoj zajednici Devićima sa neizmernom podrškom Osnovne škole Nedeljko Košanin i zaposlenima u ovoj ustanovi. Ova trodnevna obuka je Osnovni nivo obučavanja članova jedinice za delovanje u nesrećama, dok je za početak naredne godine planiran napredni nivo Specijalističke obuke za Spasavanje, evakuciju i zbrinjavanje u ekstremnim zimskim uslovima.

Članovi jedinice su obuku prošli u realnim terenskim uslovima, a u toku godine uz stalne pokazne vežbe, treninge i usavršavanje članovi navedene jedinice biće obučeni za izvršavanje najsloženijih zadataka na zaštiti i spasavanju ugroženog stanovništva.

Ovaj vid obuke i formiranje jednog ovakvog tima u velikoj meri će pružiti dodatnu snagu redovnim službama u svrhu kako preventivnog, tako i operativnog delovanja na zaštiti i spasavanju naših sugrađana u vreme vanrednih situacija, ali i drugih situacijama u kojima redovne službe nisu u mogućnosti da svojim kapacitetima odgovore na posledice bilo kakvih drugih vrsta nesreća, čime je struktura spasilačkih i drugih hitnih službi ojačana.

Svi članovi jednice su u potpunosti osposobljeni za pružanje prve pomoći, a u narednom periodu će proći i obuke vezane za vožnju specijalizovanih vozila za transport povređenih i korišćenje opreme za spasavanje što će u velikoj meri doprineti opštoj pripravnosti u slučaju da u vremenu pred nama dođe do potreba za angažovanjem ovog tima.

О Аутору

Financ