Aktuelnosti Vesti

Produžava se rok za prijavu pomoći izbeglicama

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:119-5-3/2021

21.06.2021. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije br. 119-5-2/21 od 14.05.2021. godine,  Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba  izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 01 broj: 119-5/2021 dana  27.04.2021. godine,

                                                    O B A V E Š T A V A

Izbegla lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, da se JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za reševanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Ivanjica za najmanje tri (3) porodičnih domaćinstava 01 broj 119-5-3/2021 od 14.05.2021. godine, koji je objavljen dana 14.05.2021. godine,

menja u delu koji se odnosi na rok za prijave i isti se PRODUŽAVA na period od 18 dana počev od 21.06.2021. godine, odnosno do 09.07.2021. godine. U ostalom delu javni poziv ostaje isti. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Ivanjica, na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije www.kirs.gov.rs.

Predsednik Komisije

Snežana Marković

О Аутору

Financ