Aktuelnosti Vesti

Pravnici Kancelarije besplatne pravne pomoći posetiće Ivanjicu

Dana 22. juna 2021. godine u 13 časova, pravnici Kancelarije besplatne pravne pomoći koja pruža besplatnu pravnu pomoć izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima po osnovnu sporazuma o readmisiji posetiće Opštinu Ivanjica.

Pravna pomoć je besplatna i odnosi se na:

 1. Izbeglice:
 • pružanje pravnih saveta i informacija uz usmeravanje u vezi sa postupcima i nadležnim institucijama i organizacijama značajnim za ostvarivanje prava,
 • pravna pomoć u pribavljanju dokumentacije u R. Hrvatskoj,
 • pravne pomoći u pripremi podnesaka neophodnih u postupcima za ostvarivanje njihovih prava u R. Hrvatskoj;
 1. Interno raseljena lica:
 • pravno savetovanje, upućivanje i informisanje
 • pravna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite njihovih radnih, svojinskih i drugih imovinskih prava na Kosovu i Metohiji
 • pravna pomoć u pribavljanju relevantne dokumentacije na Kosovu i Metohiji;
 • i druga, u vezi sa navedenim, pravna asistencija;
 1. Povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji:
 • pravno savetovanje, informisanje i usmeravanje
 • pravna pomoć pri upisu u matične registre
 • pravna pomoć u postupku prijave boravišta/prebivališta 
 • pravna pomoć u postupku pribavljanja ličnih i ostalih dokumenata značajnih za ostvarivanje njihovih statusnih prava.

Sastanci sa korisnicima će se održati u prostorijama Opštinske uprave, sala Skupštine opštine , sa početkom u 13 časova.
Mole se sva zainteresovana lica kojima je pravna pomoć potrebna da se jave Povereništvu za izbeglice i migracije i da u navedeno vreme dođu, kako bi se mogli imati u vidu za sastanak sa pravnim timom.
Za sve dodatne informacije obratiti se Povereništvu za izbeglice i migracije Opštine Ivanjica na broj 065 89 11 592.

Dana 18.06.2021.
Opština Ivanjica
Poverenik
Vladislav Ivković

О Аутору

Financ