Aktuelnosti Vesti

Proglašena vanredna situacija u Ivanjici

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01broj 217-58/2020

30. novembra 2020.godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 39. stav1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/218), člana 56 stav 19. Statuta opštine Ivanjica („Sl.list opštine Ivanjica“ broj 1/2019), na preporuku  Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica sa vanredne telefonske sednice Štaba broj 217-57/2020 održane 30.11.2020.godine, predsednik opštine donosi,

ODLUKU

o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Ivanjica

  1. Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju opština Ivanjica.
  1. Vanredna situacija se proglašava usled pogoršanja epidemiološke situacije i širenja  zarazne bolesti COVID – 19.

Ova odluka o proglašenju vanredne situacije stupa na snagu 30. novembra 2020.godine.

Dostaviti:

  • Okružnom štabu za vanredne situacije Moravičkog okruga,
  • Odeljenju za vanredne situacije Čačak,
  • Republičkom centru za obaveštavanje,
  • A r h i v i

                                  PREDSEDNIK

Opštine Ivanjica

             Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ