Aktuelnosti Vanredno stanje 2020 Vesti

Proglašenje vanredne situacije

Srbija_Grb-35mm-cmyk

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01broj 217-30/2020

02. jul 2020.godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 39. stav1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/218), člana 56 stav 19. Statuta opštine Ivanjica („Sl.list opštine Ivanjica“ broj 1/2019), na preporuku  Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica sa vanredne telefonske sednice Štaba broj 217-29/2020 održane 02.07.2020.godine, predsednik opštine donosi,

ODLUKU

o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Ivanjica

  1. Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju opština Ivanjica.
  1. Vanredna situacija se proglašava širenja zarazne bolesti COVID – 19.

Ova odluka o proglašenju vanredne situacije stupa na snagu 02. jula 2020.godine.

Dostaviti:

  • Okružnom štabu za vanredne situacije Moravičkog okruga,
  • Odeljenju za vanredne situacije Čačak,
  • Republičkom centru za obaveštavanje,
  • A r h i v i

                                               PREDSEDNIK

 Opštine Ivanjica

            Zoran Lazović

Srbija_Grb-35mm-cmyk

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

01 broj 217-29/2020

02. jul 2020.godine

I V A NJ I C A

Štab za vanredne situacije opštine Ivanjica, na održanoj vanrednoj  telefonskoj sednici, raspravljajući po  dnevnom redu  doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Preporučuje se Predsedniku opštine Ivanjica da  proglasi vanrednu situaciju na teritoriji Opštine usled širenja zarazne bolesti COVID – 19.
  • Nalaže se svim ustanovama, pravnim licima i građanima da se pridržavaju      svihpropisanih mera koje je donela Vlada Republike Srbije (UREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 „Službeni glasnik RS“, broj 66 od 7. maja 2020, 93 od 1. jula 2020.) a naročito posebnih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i to:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 7.00 do 20.00 časova,

– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,

– puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

– u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),

– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,

– zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,

– sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,

– sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),

– česta dezinfekcija svih javnih objekata,

– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),

– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

KOMANDANT

 Opštinskog štaba

za vanredne situacije

            Zoran Lazović

О Аутору

Financ