Vesti

Program „Mladi u prirodi“ – „Omladinski kamp“ Golija

U okviru programa „Mladi u prirodi“ koji je planiran Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica za 2018. godinu, u periodu (19-20).05.2018. godine realizovan je drugi vikend planiranog programa za ovu godinu. Naime, u pomenutom terminu stručni saradnici Kancelarije za mlade opštine Ivanjica, članovi Službe za delovanje u vanrednim situacijama pri Kancelariji, članovi Gorske službe spasavanja Srbije realizovali su Program namenjenu mladima osnovnih škola, koji se sadržao u sledećem: – Pešačenje od Prekog Brda preko Jankovog kamena do Srednje reke u dužini od 13 kilometara, – Učenje čvorologije, – Upoznavanje sa planinarskom i kamperskom opremom, – Jutarnja gimnastika, – Šetnja do lokaliteta „Tresava na Belim Vodama“ koja je u prvoj zoni zaštite „Parka prirode Golija“, – Pravljenje improvizovanih nosila, – Penjanje uz vertikalno postavnjeno uže pomoću alpinističke opreme, – Orijentiring-takmičenje u orjentaciji u prostoru i upoznavanje lokaliteta. Na Kampu je učestvovalo 20 dece i pokazali su veliko zalaganje i interesovanje za pomenute teme. U narednom periodu realizacija programa biće nastavljena na planini Golija u novoizgrađenom „Omladinskom kampu“ na Dajićkom brdu i bližoj okolini. U nastavku programa mladi će, pre svega, imati priliku da se upoznaju sa planinom Golija kao parkom prirode, provedu vreme u prirodi, iskuse čari kampinga i učestvuju u mnogobrojnim aktivnostima u periodu od dva dana gde će imati priliku da steknu dosta znanja iz različitih oblasti. Aktivnosti koje će biti realizovane u okviru dvodnevnog programa su: Upoznavanje sa planinom Golija kao parkom prirode, orijentacija u prirodi, pletenje spasilačkih i izviđačkih čvorova, pravljenje improvizovanih nosila, orijentiring takmičenje, logorska vatra, korišćenje šatora, vreće i podmetača, pravljenje improvizovanih skloništa, obuka iz prve pomoći. Cilj ove aktivnosti je omogućiti mladima dodatne sadržaje za razvoj kapaciteta u oblasti bezbednosti, zaštite životne sredine i ponašanja mladih u prirodi, konkretno u Parku prirode Golija. Aktivnosti će, uglavnom, biti realizovane vikendom koje će voditi sertifikovani omladinski radnici i licencirani treneri u odgovarajućim oblastima.

Zainteresovani za učešće u Programu mogu se prijaviti u svojim školama, kao i u Kancelariji za mlade opštine Ivanjica.

О Аутору

Financ