Vesti

Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije

Privredni forum mladih u saradnji sa PKS kreirao onlajn upitnik koji će pokazati kako mladi koji žele da se bave preduzetništvom, kao i oni koji već aktivno posluju, vide uslove za pokretanje i vođenje posla u Srbiji

Radi što konkretnijih inicijativa za promene poslovnog ambijenta i stvaranja uslova za razvoj omladinskog preduzetništva, Privredna komora Srbije u saradnji sa organizacijom Privredni forum mladih, kreirala je Onlajn upitnik koji će pokazati kako mladi koji žele da se bave preduzetništvom, kao i oni koji već aktivno posluju, vide uslove za pokretanje posla u Srbiji i sa kojim problemima se susreću.

Rezultati ankete biće korišćeni za izradu programa i metodologija kontinuirane podrške mladih preduzetnika, unapređenje usluga i servisa Privredne komore Srbije, kao i usmeravanje daljeg rada Privrednog foruma mladih, kako bi se aktivno pristupilo rešavanju problema na koje mladi preduzetnici najčešće nailaze.

Upitnik je kreiran u okviru projekta „Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“, koji podržava i finansira Razvojna agencija Srbije.

Projekat „Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“ počeo je u aprilu mesecu i trajaće i u narednoj godini. Dosadašnje i planirane aktivnosti imaju cilj da mladima pruže praktično znanje i relevantne informacije za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i da rade na stvaranju pozitivnih uslova za razvoj omladinskog preduzetništva u Republici Srbiji. Do sada je u projektu učestvovalo više od 3000 mladih, budućih i aktivnih preduzetnika, predstavnika privrednog, državnog i akademskog sektora. U narednom periodu planirano je da se taj broj uveća i da se još više mladih upozna sa idejom preduzetništva i mogućnostima privatnog biznisa, poveže sa institucijama, preduzećima i preduzetnicima koji im mogu pomoći da prevaziđu početničke teškoće i uspešno izađu na tržište.

Upitnik je anoniman, možete ga preuzeti putem linka, a nalazi se i na sajtu www.pfm.rs.

Uključite se i pomozite nam da kreiramo pogodan ambijent za mlade buduće preduzetnike i time damo doprinos razvoju preduzetništva i preduzetničke svesti kod mladih.

Ne čekajmo prilike – stvorimo ih zajedno!

О Аутору

Financ