Konkursi i obaveštenja

U toku isplata materijalne podrške za kupovinu školskog pribora

I ove godine Crveni krst Ivanjica i Centar za socijalni rad Ivanjica u okviru aktivnosti socijalne delatnosti su započeli sa nabavkom i distribucijom školskog pribora za decu porodica naših korisnika.

Crveni krst će u okviru ove aktivnosti izvršiti nabavku i distribuciju prteko 60 kompleta školskog pribora. Sredtva za  nabavku ovih kompleta su obeđena iz sopstvenih sredstava Crvenog krsta Ivanjica i budžeta opštine Ivanjica.

 

Centar za socijalni rad Ivanjica je od 01.08.2016. godine započeo sa prijemom zahteva za nabavku školskog pribora i druge opreme za učenike iz porodica koje koriste novčanu socijalnu pomoć. Ovo pravo predviđeno je Odlukom o ostvarivanju usluga i materijalne podrške u socijalnoj zaštiti  iz nadležnosti Opštine Ivanjica, a sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2016. godinu.

Ovim vidom materijalne podrške za školsku 2016/17 godinu obuhvaćeno je ukupno 49 učenika i tri studenta. Visina jednokratne pomoći za nabavku školskog pribora po učeniku je 5.000,00 dinara.

U Centru za socijalni rad Ivanjica u toku je i postupak ostvarivanja prava  na jednokratnu pomoć za nabavku ogreva. Kriterijumi za ostvarivanje ovog prava su: da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći i da je polovina članova porodice radno nesposobno. Procenjuje se da će ovim pravom biti obuhvaćeno oko 60 porodica, a porodici kojoj ovo pravo bude priznato isplatiće se iznos od 12.000,00 dinara kako bi kupili ogrev za predstojeću zimu.

О Аутору

Financ