Aktuelnosti

Programske aktivnosti Crvenog krsta “Socijalna delatnost“

U okviru programske aktivnosti Crvenog krsta “ Socijalna delatnost“ , Crveni krst Ivanjice
je dobio drugu tranšu prehrambenih i higijenskih paketa od Crvenog krsta Srbije. Ukupno 330. Tokom novembra meseca započeta je distribucija za porodice korisnike pomoći Crvenog krsta Ivanjica. Spiskovi korisnika su sačinjeni u saradnji sa centrom za socijalni rad a na osnovu evidencije o broju korisnika u stanju socijalnih potreba.
Vlada Republike Srbije je na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedila finansijska sredstva za nabavku 3340 dodatnih paketa hrane i higijene za socijalno najugroženije porodice u opštinama II, III i IV grupe razvijenosti u Srbiji, među kojima je i naša opština.

U samu realizaciju distribucije pored Crvenog krsta Ivanjica su uključeni NVO „ Zajedno podrška“ i osoblje koje radi u seoskom području, Centar za socijali rad, mladi – osobe sa invaliditetom- koji su angažovani u Crvenom krstu preko Nacionalne službe za zapošljavanje.
Distribucijom su već obuhvaćeni korisnici iz Močioca, Prilika, Radaljeva, Dubrave, Bukovice, Budoželje , Osonice i Luka. Nastojaćemo da ditribuciju realizujemo pre
Paketi su pakovani na bazi potreba za porodicu sa 4 člana. Naime ukoliko porodice broje 6 i više članova sleduje joj dva paketa. Kada su samohrana staračka domaćinstva u pitanju opredeliće se jedan paket bez obzira da li je u domaćinstvu jedan ili dva člana.

Distribucijom paketa biće obuhvaćene socijalno najugroženije porodice:

– ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina,
– samohrana staračka domaćinsktva,
– porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite,
– porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći,
– porodice sa više dece,
– porodice koje imaju invalidno lice

О Аутору

Financ