Aktuelnosti

Programske aktivnosti Crvenog krsta “Socijalna delatnost“

У оквиру програмске активности Црвеног крста “ Социјална делатност“ , Црвени крст Ивањице
је добио другу траншу прехрамбених и хигијенских пакета од Црвеног крста Србије. Укупно 330. Током новембра месеца започета је дистрибуција за породице кориснике помоћи Црвеног крста Ивањица. Спискови корисника су сачињени у сарадњи са центром за социјални рад а на основу евиденције о броју корисника у стању социјалних потреба.
Влада Републике Србије је на иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедила финансијска средства за набавку 3340 додатних пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице у општинама ИИ, ИИИ и ИВ групе развијености у Србији, међу којима је и наша општина.

У саму реализацију дистрибуције поред Црвеног крста Ивањица су укључени НВО „ Заједно подршка“ и особље које ради у сеоском подручју, Центар за социјали рад, млади – особе са инвалидитетом- који су ангажовани у Црвеном крсту преко Националне службе за запошљавање.
Дистрибуцијом су већ обухваћени корисници из Мочиоца, Прилика, Радаљева, Дубраве, Буковице, Будожеље , Осонице и Лука. Настојаћемо да дитрибуцију реализујемо пре
Пакети су паковани на бази потреба за породицу са 4 члана. Наиме уколико породице броје 6 и више чланова следује јој два пакета. Када су самохрана старачка домаћинства у питању определиће се један пакет без обзира да ли је у домаћинству један или два члана.

Дистрибуцијом пакета биће обухваћене социјално најугроженије породице:

– угрожене породице из удаљених сеоских средина,
– самохрана старачка домаћинсктва,
– породице на граници остваривања права из социјалне заштите,
– породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,
– породице са више деце,
– породице које имају инвалидно лице

О Аутору

Financ