Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Rang lista pristiglih predloga projekata crkava i verskih zajednica za 2023. godinu (Drugi Javni poziv)

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 401-32/2023-01

Datum: 15.12.2023. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana  13. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020), Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROJEKATA  CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA ZA 2023. GODINU, DRUGI JAVNI POZIV

Redni brojNaziv crkve ili verske zajedniceNaziv projektaUkupna vrednost projektaIznos sredstava traženih po Konkursu iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava iz prijave kojima će se sufinansirati projekat od strane crkve ili verske zajednicePredloženi  iznos sredstava za sufinansiranje iz budžeta opštine IvanjicaProsečan broj bodova
Crkvena opština Prilike«Obnova crkvene sale i parohijskog doma»5.000.000,002.000.000,003.000.000,001.500.000,0028
Crkvena opština Ivanjica  «Izvođenje radova na zvoniku crkve  Car Konstantin i carica Jelena»600.000,00500.000,00100.000,00500.000,0023
Crkvena opština Brezova  «Promena dotrajale pokrivke na Hramu Svete Petke u Močiocima»1.510.000,00400.000,001.163.852,0007

Predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja  liste vrednovanja i rangiranja.

Na preliminarnu listu crkve i verske zajednice učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

WEB MASTER