Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke budžeta opštine Ivanjica za 2024. godinu

Na osnovu člana 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“ broj 1/19) Opštinsko veće opštine Ivanjica dana 12.12.2023. godine upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ  RASPRAVI

O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE IVANJICA  ZA 2024. GODINU

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2024. godinu trajaće od 12.12. 2023. godine do  16.12.2023. godine.

Nacrt odluke o budžetu biće objavljen na internet stranici opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, kao i svi drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2024 .godinu u delu koji se odnosi na planiranje investicija.

Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica ili  putem elektronske pošte na email adresu: budzetiv@hotmail.com

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA

Broj:400-56/2021-01

S poštovanjem,

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                       Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER