Vesti

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)
oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA
PPPN_Manastir Studenica_RJU

GRANICA OBUHVATA PPPN STUDENICA

POSEBNA NAMENA-Dopuna Model

Izvod iz RPP-ova

О Аутору

Financ