Vesti

Realizacija programa briga o starima

U okviru realizacije programa “ Brige o starima“ Crveni krst Ivanjice je tokom juna posetio 15 svojih starih korisnika , koji žive u udaljenom ruralnom području i uručio pomoć u vidu prehrambenih namirnica , higijenskih paketa i odevnih predmeta.
Veliku pomoć u realizaciji ovih aktivnosti pružaju mladi, osobe sa invaliditetom, koji su trenutno angažovani u Crvenom krstu u okviru programa NSZ.Ovaj program ima veliki značaj, kako za mlade osobe sa invaliditetom zbog njihovog radnog angažovanja, tako i za naše korisnike , koji žive sami u udaljenom ruralnom području i kojima je snabdevanje otežano .

О Аутору

Financ