Vesti

Realizovana predavanja lokalne kancelarije za mlade opštine Ivanjica

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanje na temu „Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ u Gimnaziji u Ivanjici 02.03.2018. godine koje je planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019). Predavanju je prisustvovalo 32 učenika ove škole, a na predavanju se govorilo o volonterizmu i akzivizmu u lokalnoj zajednici, načinima na koji mladi mogu volontirati i koristi koje imaju ukoliko se uključe u aktivan društveni život. Ujedno su i prezentovani rezultati rada Kancelarije za mlade i njihov uticaj na poboljšanje uslova za život mladih u našoj opštini.

Predavanju su prisustvovali i predstavnici Udruženja građana „Forca“ iz Požege koji su dugogodišnji partneri Kancelarije za mlade u realizaciji raznih projekata i aktivnosti za mlade. Učenicima je predstavljen program za mobilnost mladih finansiran od strane Evropske unije u kojem mladi iz našeg grada takođe mogu uzeti učešće u narednom periodu. Mladima je predstavljen program Erasmus + i Evropska volonterska aktvnost na kojima mladi mogu sticati znanje u drugim državama u periodu od dva meseca do godinu dana iz različitih oblasti u zavisnosti od njihovog interesovanja.

U narednom periodu će se raditi na razvoju platforme za primanje volontera iz drugih država koji mogu učestvovati u realizaciji aktivnosti koje se dešavaju u Opštini Ivanjica kao i za slanje naših mladih u druge države širom sveta.

О Аутору

Financ