Vesti

Realizovane radionice „Timski rad i formiranje tima“ za predstavnike Lokalnog omladinskog parlamenta i Servisa za mlade MZ Opštine Ivanjica

U cilju bolje umreženosti mladih na teritoriji Opštine Ivanjica u okviru i koordinaciji Kancelarije za mlade (KZM) u prethodnih nekoliko godina postoje i funkcionišu dve neformalne grupe mladih Lokalni omladinski parlament opštine Ivanjica (LOP) i Servisi za mlade MZ opštine Ivanjica (Servisi).Obe grupe su projektno formirane, kao jedna od aktivnosti u realizaciji odobrenih projekata čiji je nosilac bila KZM.

LOP okuplja mlade iz gradskog dela opštine Ivanjica koji pohađaju srednje škole, a takođe su članovi stariji osnovci. Servise, kao neformalnu grupu mladih, čine mladi srednjoškolci koji pohađaju školu u Ivanjici, a potiču iz seoskih mesnih zajednica opštine Ivanjica.

Osnovni razlog osnivanja i funkcionisanja ove dve nfg mladih je bolja umreženost mladih u cilju dobre razmene informacija među mladima što za cilj ima realizaciju aktivnosti KZM na osnovu potreba mladih. Naime informacije teku u dva smera. Od članova ove dve grupe dobijamo informacije o trenutnim potrebama mladih iz njihovih škola (LOP), kao i potrebe mladih iz svih mesnih, seoskih, zajednica iz kojih dolaze članovi Servisa. U suprotnom smeru mladi iz određenih škola, mesnih zajednica dobijaju informacije preko članova LOPa i Servisa o aktivnostima koje re realizuju u KZM i na kojima oni mogu uzeti učešće. Broj članova LOPa i Servisa se kreće oko 20. Njihovo učešće i delovanje u okviru grupa je na dobrovoljnoj bazi.

Kroz učešće i angažovanje u svojim nfg mladi budu osnaženi kroz set obuka, edukacija, kako bi mogli da obavljaju određene aktivnosti. Mladi angažovani u ovim grupama čine okosnicu volontera u KZM u organizaciji, realizaciji aktivnosti i prikupljanju informacija o potrebama mladih na osnovu kojih se i pravi plan aktivnosti u Skladu sa lokalnim akcionim planom mladih a tiče se ciljne grupe/podgrupe mladih, srednjoškolci i stariji osnovci.

Osnovni set obuka koji mladi prolaze čine edukacije na teme timski rad, organizacija događaja, komunikacija i javni nastup, pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom psihosocijalne radionice i mnoge druge u zavisnosti od njihovih potreba.

Ovako osnaženi mladi kroz angažovanje u okviru svojih nfg osnivaju svoja udruženja i NVO i tako postaju imaju mogućnost da konkurišu i da budu jedan od partnera KZM na raspisanim konkursima kod različitih donatora. Set edukacija je ove godine započet edukacijom Timski rad i formiranje tima kroz koju su prošli i članovi LOPa i Srervisa. Edukacije su održane za Servise u Dom učenika 11.07.2017.godine, a za članove LOPa u Klubu za mlade opštine Ivanjica 07.04.2017. godine.

Nakon realizacije još nekoliko obuka u narednom periodu planiramo da spojimo ove dve grupe i od nje napravimo jedno reprezantativno telo koga čine osnovci i srednjoškolci naše opštine u cilju zajedničkog delovanja u različitim oblastima Omladinske politike i ostvarivanje kvalitetnih uslova za život mladih.

О Аутору

Financ