Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o izboru direktnih korisnika (privredni subjekti) u sprovođenju mera energetske sanacije

Na osnovu člana 20. Pravilnika o sufinansirau mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), odeljka IX. Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu,  Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici   održanoj dana 06.09.2021. godine, donosi

REŠENJE

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNI SUBJEKTI)  U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

I USVAJA SE predlog konačnog rešenja o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije koju je dostavila Komisija za realizaciju mera energetske sanacije te se vrši izbor direktnih korisniak ( privrednih subjekata) u sprovođenju sledećih mera:

  • mera 1 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 „EURO – PVC „ DOO Raška100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Preljina – poslovna jedinica MRO Ivanjica90
 Akcionarsko društvo za promet i preradu stakla «STAKLOREKLAM» Lučani90
 Srđan Gromović PR proizvodnja predmeta od plastike „MASTER. IC“ Ivanjica70
 Društvo sa ograničenom odgovornošću „ IVA TEHNIC“ DOO Šume70
 Privredno društvo za proizvodnju promet i usluge „AHALEX“  D.O.O. Ivanjica65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DOO Čačak60
  • mera 2 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 „EURO – PVC „ DOO Raška100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Preljina – poslovna jedinica MRO Ivanjica90
 Akcionarsko društvo za promet i preradu stakla «STAKLOREKLAM» Lučani90
 Privredno društvo za proizvodnju promet i usluge „AHALEX“  D.O.O. Ivanjica65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DOO Čačak60

O b r a z l o ž e nj e

          Dana, 05.08.2021. Opštinsko veće opštine Ivanjica je raspisalo Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu koji je bio otvoren do 20.08.2021. godine. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je dana 24.08.2021. godine, otvorila pristigle ponude i tom prilikom utvrdila da je na Javni poziv prispelo 7 ponuda koje su bile blagovremene i uredne te je na osnovu kriterijuma iz javnog poziva izradila Prelimarnu listuvrednovanja i rangiranja prijava privrednih subjekata. Preliminarna lista objavljena je  na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs,  i oglasnoj tabli opštine  Ivanjica, dana 24.08.2021. godine, a na istu u roku od 8 dana od dana objavljivanja nije bilo prigovora od strane privrednih subjekata.

         Imajući u vidu napred navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

         UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Rešenje Opštinskog veća je konačno.

         Otpravak rešenja dostaviti: Svim učesnicima javnog poziva  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu i Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

          OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA: 01 Broj 400-39-1/2021

                                                                                                                                            PREDSEDNIK

                                                                                                                    _______________                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ