Aktuelnosti Vesti

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja

Republika Srbija                                                                                    

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01 broj: 642-3-44/202-01

02.06.2021. godine

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), člana 56.  Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19), a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini, 01 broj 642-3/21 od 19.02.2021. godine, i obrazloženog Predloga odluke o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini, 01 broj 642-3-43/21 od 30.05.2021. godine, predsednik opštine Ivanjica,  kao rukovodilac organa  donosi,

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2021. GODINI

I

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 18/20), po raspisanom Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

            Sredstva su pojedinačno odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projektaIznos
1.Radio Javor d.o.o. – IvanjicaRadio Javor„Za razvoj Ivanjice“900.000,00
2.Ivanjički radio d.o.o. – IvanjicaIvanjički radio„Ivanjica na dlanu“  900.000,00
3.IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, ČačakRINA„Ekspres vesti iz Ivanjice“640.000,00
4.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  IvanjicaInfoliga„Potencijali Golije ključni u razvoju turizma Ivanjice“1.500.000,00
5.Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić,„4N“„Inkluzija iz našeg ugla“560.000,00
6.RTV Golija D.O.O. IvanjicaRTV Golija„Putevi kulture opštine Ivanjice“2.500.000,00

II

Sredstva nisu odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projekta
 Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije „Javor Info Ivanjica“, IvanjicaJAVORPRESS.RS„JAVORPRESS“
 Radio difuzno preduzeće studio M doo Čačak, ČačakDŽENARIKA„Ivanjičko selo danas“
 Preduzeće KONZUM LAV DOOTV Lav plus„Kapitalni projekti za podršku razvoju opštine Ivanjica“
 Preduzeće KONZUM LAV DOOinformativni portal www.infopress.rs„ Ivanjica na dlanu “
   Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO KraljevoRTV Melos„Oni ispirišu“ 
 Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO PožegaRadio Požega«Sport kao igra»
 Ivanjički radio DOO IvanjicaIvanjica info„Nušićeva dela kroz današnje junake“
 Zoran Đurović PR Studio za proizvodnju i emitovanje tv programa ZOOM Užice  Studio Zoom Užice“Objektivom kroz sportska dešavanja“
 Unervezum XD Media DOOunervezumhd.rs „Sigurno na internetu“
 Alen Rovčanin PR Proizvodnja televiziskog programa PP Media Prijepolje  PP Media«Zdrava hrana-organska proizvodnja u Ivanjici»
 Alo Media sistem DOO Beograd- Stari gradALO«Srbija u pokretu – Ivanjica»
 Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Ariljelokal info„Održivo stočarstvo za razvoj sela  opštine Ivanjica“
 Snežana Despotović PR marketing agencija WEST MEDIA PRESS Užice  www.zapadneinfo.net„Ivanjica moj grad“
 Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus cable network D.O.O. Niš  TV K::CN 1„Ivanjica veliki potencijal male opštine“
 Novinsko izdavačko društvo «Čačanski glas» D.O.O.   «Čačanski glas»  „Pravo da znam i učestvujem“
 Savez Srba iz regionaSrpsko KOLO„Srpsko kolo Ivanjica“
 TV SUPER SAT COMMUNICATION D.O.O.  TV SUPER SAT TV INFO 24„Gradske teme Ivanjice“
 Agencija „AVN+PRODUKCION“ PR Nenad NikolićTV Galaksija 32 Čačak i BTV MTS TB Telekom Srbija«Planinarske staze Golije i Mučnja»
 Televizija «Galaksija 32» D.O.O.TV galaksija 32„Tv informator reč više Ivanjica“
 KUMINES PrijevorZvuci Srbije„Narodna pesma ivanjičkog karaja – istorija sadašnjost i budućnost“
 Informativni centar DOO PribojTV Priboj„Ivanjica – grad preduzetništva“
 Privredno društvo «GZS» doo«agropress»„Krompir kao sirotinjska hrana“
 Privredno društvo «GZS» doo«Glas zapadne Srbije»„Problem divlje deponije opštine Ivanjica“
 Aleksandar Pavlović pr proizvodnja televiziskog prpgrama KADAR  « TV Šumadija, TV Lotel, TV-5, TV Kruševac, RTV Siti, TV Forum, RTV Bor, TV Apatin, TV Požega, TV Jasenica, studio DOO Leskovac»„ Srbija u kadru – Ivanjica u kadru“

III

            Svi učesnici konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema rešenja, dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima (obrazac – Revidiran budžet projekta) ili obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

IV

Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini, navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

V

            Ovo Rešenje biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 8. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 18/20), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00074/2021-01/2 od 11.02.2021. godine, odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje proejkata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/21)  i Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19), Opštinsko veće opštine  Ivanjica raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini, koji je objavljen 19. Februara  2021. godine na internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i dnevnom listu „Srpski Telegraf“.

            Javni poziv je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Srpski Telegraf“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs .Blagovremeno je prispelo 30 (trideset ) prijava po raspisanom Javnom pozivu i dve prijave nakon isteka roka za prijavu.

Na osnovu člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Predsednik opštine Ivanjica  je Rešenjem, 01 broj 642-3-41/21 od 26.05.2021. godine, obrazovao Komisiju za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini    (u daljem tekstu: Komisija).

 Komisija je na sednici održanoj dana 30.05.20201. godine, u sladu sa članom 11. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), uzela na uvid Zapisnik o ispunjnosti uslova za učešće na konkursu 01 br. 642-3-38/21 od 22.04.2021.koji je sačinila Komisija Odeljenja za LER, investicije i građevinske poslove, dopis Saveta za štampu dostavljen putem elektronske pošte od 06.04.2021. godine, dopis REM-a broj 07-758/21-1 od 12.04.2021. godine, a radi ocenjivanja učesnika konkursa po kriterijuima iz člana 18. Stav 3. Tačka 1. Pravilnika, odnosno da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

Komisija utvrđuje da je Sindikat novinara Srbije dostavio prijavu, zavedenu sa datumom predaje na pošti 10.03.2021. godine, što je van roka predviđenog Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini. Član 11. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017) glasi ,,projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se”.

Takođe, Komisija utvrđuje da je Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija»,  dostavio prijavu, zavedenu sa datumom predaje na pošti 08.03.2021. godine, što je van roka predviđenog Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini. Član 11. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017) glasi ,,projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se”.

Komisija se prilikom ocenjivanja projekata pridržavala kriterijuma za ocenu projekata utvrđenih članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i tačkom 3. Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini.

 Komisija je donela Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem  01 broj: 642-3-43/21 od 30.05.2021.godine  i isti dostavila predsedniku opštine na dalje postupanje, u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), članom 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica  u 2021. godini.

            U skladu sa članom 22. stav 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Komisija je dala obrazloženje za svaki projekat  u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

ObrazloženjeKomisije  da se sredstva dodele navedenim podnosiocima projekata:

 1. Radio Javor d.o.o. – Ivanjica – Naziv projekta: „Za razvoj Ivanjice“. Ukupna vrednost projekta: 1.861.800,00 Tražena sredstva: 1.470.000,00.

Predloženi projekat „Za razvoj Ivanjice“ polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma, Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 900.000,00 dinara.

 • Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica Naziv projekta: „Ivanjica na dlanu“. Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Tražena sredstva: 1.600.000,00.

Predloženi projekat „Ivanjica na dlanu“  polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma, Komisija smatra da projekat može biti održiv i predlaže raspodelu sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara.

 • Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjica – Naziv projekta: „Potencijali Golije ključni u razvoju turizma Ivanjice“. Ukupna vrednost projekta: 2.512.250,00 Tražena sredstva: 2.005.150,00.

Projektni predlog „Potencijali Golije ključni u razvoju turizma Ivanjice“ –  cilj projekta dobro postavljen, primarne i sekundarne ciljne grupe identifikovane, indikatori merljivi i lako proverljivi. Komisija smatra da  projekat treba podržati sa revidiranim budžetom u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

 • Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić – Naziv projekta: „Inkluzija iz našeg ugla“. Ukupna vrednost projekta: 700.000,00 Tražena sredstva: 560.000,00.

Projekat se bavi inkluzijom osoba sa invaliditetom i osnaživanjem njihovih porodica. Tema projekta je u skladu sa namenom  projekta. Potrebe ciljnih grupa su jasno identifikavane i dobro definisane. Projekat je inovativan i ispunjava specifičan kriterijum konkursa – stepen uticaja na informisanje o ljudskim pravima i unapređenju pravne i socijalne države. Budžet ekonomski opravdan. Komisija predlaže da se projekat podrži u celosti.

 • IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr – Čačak – Naziv projekta: „Ekspres vesti iz Ivanjice“. Ukupna vrednost projekta: 889.500,00, Tražena sredstva: 710.000,00.

Pored opštih tema u svrhu informisanja građana Ivanjice, projekat obuhvata praksu kao deo inovativnog sadržaja sa primerima uspešnosti ili grešaka koje treba izbeći u cilju postizanja boljih rezultata u svim segmentima privređivanja od značaja za informisanje građana Ivanjice. Projektom je planiran značajan broj medijskih sadržaja koji će biti plasirani u raznim medijima, kako regionalnim tako i onim sa  nacionalnom pokrivenošću ( putem pisanih, putem radija i tv)  što će doprineti vidljivosti i promociji opštine Ivanjica. Budžet ekonomski opravdan, a Komisija predlaže da se projekat podrži u revidiranom iznosu od 640.000,00 dinara.

 • RTV Golija doo – Ivanjica – Naziv projekta: „Putevi kulture opštine Ivanjice“ Ukupna vrednost projekta: 6.040.000,00 Tražena sredstva: 3.000.000,00.

Tema projekta je kultura i očuvanje kulturnog nasleđa opštine Ivanjica. Kao cilj s jedne strane – mapiranje kulturnog nasleđa, takođe i afirmacije pojedinih institucija za očuvanje i unapređenje kulturne baštine su veoma značajni za ciljne grupe – stanovništvo opštine Ivaica, ali i nadležne institucije za razvoj kulturnih projekata. Predviđen broj medijskih sadržaja će posebno obuhvatiti konkretne lokalitete u saradnji sa svim bitnim kulturnim saradnicima i institucijama. Cilj i ciljne grupe su jasno definisane, a planirane projektne aktivnosti, navedeni rezultati i indikatori garantuju uspešnu realizaciju projekta i značaj u ostvarivanju namene konkursa. Komisija predlaže da podnosilac revidira budžet u iznosu 2.500.000,00 dinara.

Predlaže  odbijanje sledećih projektnih predloga:

 1. Podnosilac prijave Zoran Đurović PR Studio za proizvodnju i emitovanje tv programa ZOOM Užice, – Naziv projekta: “Objektivom kroz sportska dešavanja“. Ukupna vrednost 547.600,00 dinara, a tražena  sredstva od opštine  420.000,00.

Tema projekta preširoko postavljena. Sport kao oblast nije dovoljno tematski razrađen, projektne aktivnosti su svrstane u četiri meseca i Komisija smatra da je previše kratak rok za realizaciju projektnog predloga. Indikatori rezultata imaju samo teoriski, a ne empirijski dokaz. Neispravno popunjen budžet. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Unervezum XD Media – Naziv projekta „Sigurno na internetu“. Ukupna vrednost projekta: 1.673.000,00 tražena sredstva: 970.000,00.

Tema je veoma značajna za bezbrižno odrastanje dece uprkos ubrzanom tehnološkom razvoju i opasnostima koje vrebaju na internetu. Međutim, iako je značaj veoma bitan, iz projekta se ne vidi jasna orijentisanost na ciljne grupe građana Ivanjice – dece i roditelja. Takođe, Komisija ne vidi jasno definisanje medijskih sadržaja, jer su navedeni i baneri i prilozi i članci. Projektne aktivnosti pravilno (školski) postavljene, ali navedeni indikatori rezultata, a pre svega vidljivost i značaj internet portala ne daju dovoljno argumenata o značaju realizacije projekta i uticaj na informisanje građana Ivanjice. Neispravno popunjen budžet. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Alen Rovčanin PR Proizvodnja televiziskog programa PP Media Prijepolje – Naziv projekta: „Zdrava hrana-organska proizvodnja u Ivanjici“. Ukupna vrednost projekta: 3.350.600,00, tražena sredstva: 1.854.600,00.

Komisija smatra da je tema projekta dobra, ali da se iz daljeg teksta konkursa ne vidi na osnovu kojih lokalnih specifičnosti i stanja na teritoriji opštine Ivaica u ovoj oblasti realizacija projekta može uticati na podizanje svesti građana ove opštine u proizvodnji organske hrane. Ne vidi se koncept, ni format medijskog sadržaja. Budžet projekta nije ekonomski opravdan, a pojedine stavke u budžetu su nerazrađene i nejasne.  Iz navedenih razloga Komisija nije stekla uverenje da će ovaj projekat doprineti ostvarivanju javnog interesa. Takođe, Komisija smatra da je veoma upitna i dostupnost medijskih sadržaja i, samim tim, uticaj na građane opštine Ivanjica, preko ovog medija. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO Kraljevo – Naziv projekta: „Oni ispirišu“. Ukupna vrednost projekta: 2.042.920,00 tražena sredstva: 1.019.000,00.

Tema projekta „Oni inspirišu“ iako na prvi pogled približava i ukazuje na značaj dela i stvaralaštva znamenitih Ivanjičana u daljem delu predloženog projekta ni jednim dodatnim i realnim podatkom ne ukazuje kako će se projekat odraziti na informisanje i interes građana Ivanjice. U narativnom delu projekta nije predstavljena nijedana tema niti lik koji bi trebao da se obradi. Ciljne grupe su uopšteno postavljene. Ne predočava se dovoljan značaj rezultata i nepravilno su postavljeni indikatori koji su i na osnovu čega se može ostvariti projekat. U budžetu su ekonomski neopravdani troškovi ( iznos scenografije, iznamljivanja dela terenske opreme, visina plata i dnevnica). Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Alo Media sistem DOO Beograd- Stari grad

Naziv medija:  ALO – Naziv projekta: Srbija u pokretu – Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 2.800.000,00 Tražena sredstva: 900.000,00

Komisija je na početku sednice od stručne službe Opštine Ivanjica koja sprovodi proces konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u 2021.godini dobila informaciju i pismenu potvrdu na uvid, u kojoj je Savet za štampu potvrdio da je u slučaju ovag aplikanta doneto  6 (šest)  odluka u proteklih godinu dana  zbog kršenja novinarskog Kodeksa, te da ovaj mediji nije objavio informaciju o odlukama da je prekršio novinarski Kodeks. Iz tog razloga, Komisija je odlučila da ovaj projekat ne  podrži, pozivajući se na član 18. stav 1. tačka 2. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 • Podnosilac projekta: Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Arilje – Naziv projekta: „Održivo stočarstvo za razvoj sela  opštine Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 378.000,00, tražena sredstva: 300.000,00

Komisija konstatuje da je projekat u tematskom delu uopšten, nejasan, kao i da opis stanja nije dobro analiziran. Ciljne grupe su nejasno postavljene. U opisu realizacije projekta nema jasno vidljivog koncepta medijskog sadržaja. Umesto rezultata navedene su aktivnosti, a indikatori su loše određeni i nemerljivi.

Komisija je stava da se ovaj projekat ne podrži iz razloga što smatra da ne postoji javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica.

 • Podnosilac projekta: Ivanjički radio DOO Ivanjica – Naziv projekta: „Nušićeva dela kroz današnje junake“. Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00  Tražena sredstva: 800.000,00.

Podnosilac u opisu projekta daje opšte opservacije Nušićevih dela, a ne drži se dela svrhe projekta, ciljnih grupa i potrebnog formata za informisanje javnosti. Cilj projekta nedovoljno nekorenspodira sa ciljnim grupama koje su nejasno definisine. Budžet neadekvatan sa neopravdanim troškovima. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Snežana Despotović PR marketing agencija WEST MEDIA PRESS UžiceNaziv projekta: „Ivanjica moj grad“. Ukupna vrednost projekta: 150.000,00 Tražena sredstva: 119.322,00.

Projekat „Ivanjica moj grad“ nedovoljno definiše cilj i unosi zabunu sa primarnim ciljnim grupama. Podnosilac nema tehničke i profesionalne kapacitete i potrebno iskustvo za realizaciju projekta. Neispravan budžet sa neopravdanim stavkama. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus cable network D.O.O. Niš – Naziv projekta: „Ivanjica veliki potencijal male opštine“. Ukupna vrednost projekta: 2.376.000,00 Tražena sredstva: 1.000.000,00.

Komisija smatra da je projekat tematski preširoko postavljen bez uže lokalne specifičnosti, pa ne daje dovoljno uverenja da će se njegovom realizacijom ostvariti dovoljan javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica. Komisija takođe uočava da je nejasan broj planiranih medijskih sadržaja koji bi bili proizvedeni tokom njegove realizacije, jer u narativnom delu je planirano 8 emisija, dok se u budžetskom delu ističe 16 sadržaja (repriza ne može predstavljati nov medijski sadržaj). I pored toga budžet projekta je ekonomski neopravdan i predimenzioniran u odnosu na planirane aktivnosti i očekivane rezultate. Komisija predlaže da se projekat ne podrži.

 1. Podnosilac projekta: Novinsko izdavačko društvo Čačanski glas D.O.O. – Naziv projekta: „Pravo da znam i učestvujem“. Ukupna vrednost projekta: 651.472,00 Tražena sredstva: 426.232,00.

Projekat „Pravo da znam i učestvujem“ nije u skladu sa namenom konkursa, jer prisutnost medija preko koga će projekat biti  realizovan u opštini Ivanjica je zanemerljiva. Iz tog aspekta, želeći da obezbedi javni interes u oblasti javnog informisanja, Komisija predlaže da projekat bude odbijen.

 1. Podnosilac projekta: Preduzeće Konzum Lav doo – Naziv projekta: „Kapitalni projekti za podršku razvoju opštine Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 3.128.000,00 Tražena sredstva: 1.560.000,00.

Podnosilac projekta predlaže 45 medijskih sadržaja u dva formata kroz tv reportaže i tv priloge, ali na osnovu  toga komisija ne vidi jasnu realizaciju i uticaj medijskih sadržaja koji se odnose na planirane kapitalne projekte i javna ulaganja o čemu je posvećena značajna pažnja u teorijskim razmatranjima. Rezultati projekta su zamenjeni sa projektnim aktivnostima, a navedeni indikatori rezultata ne daju uverenje garantuju da će projekat ostvariti svrhu. Ekonomski neopravdan budžet sa neispravnim budžetskim stavkama (naknada REM-u, troškovi elektične energije). Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 1. Podnosilac projekta: Preduzeće Konzum Lav doo – Naziv projekta: „Ivanjica na dlanu“. Ukupna vrednost projekta: 776.000,00 Tražena sredstva: 620.000,00.

Komisija smatra da je projekat tematski dobro postavljen, ali da u daljem tekstu aplikant ne pokazuje na koji način će konkretno obrađivati pojedinačne teme, pa se na osnovu toga ne može steći dovoljno uverljiv utisak da će se realizacijom ovog projekta ostvariti javni interes u oblasti javnog informisanja za građane opštine Ivanjica. U tabeli rezultati i indikatori, pogrešno su zamenjeni sa planiranim aktivnostima, a indikatori su nejasni i nemerljivi. Nejasan je uticaj ovog medija na značaj informisanja stanovništva opštine Ivanjica. Komisija predlaže da se projekat ne podrži.

 1. Podnosilac projekta: Radiodifuzno preduzeće Studio M Doo Čačak – Naziv projekta: „Ivanjičko selo danas“. Ukupna vrednost projekta: 717.750,00 Tražena sredstva: 549.400,00.

Projekat „Ivanjičko selo danas“ po temi bi zasluživao pažnju, ali ceneći javni interes opštine Ivanjica, Komisija smatra da se lokalni mediji sa sedištem u Ivanjici u dovoljnoj meri bave ovom temom tako da bi eventualna podrška pomenutom projektu bila neopravdana. Budžet nije ekonomski opravdan u kategoriji vrednosti studijskih sati kao i visokih personalnih troškova. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 1. Podnosilac projekta: Savez Srba iz regiona – Naziv projekta: „Srpsko kolo Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 425.500,00 Tražena sredstva: 315.000,00.

Projektom je predviđeno objavljivanje serijala tekstova posvećenih životu Srba u regionu i prognanika u Srbiji. Tema projekta je uopštena i preširoko postavljena, kroz istraživanje nije utvrđeno koliko raseljenih lica živi na područuju Ivanjice, pa se samim tim dovodi u pitanje pravilno definisanje ciljne grupe. Broj medijskih sadržaja u budžetu i prijavi projekta nije usklađen. Troškovi u budžetu se odnose uglavnom na redovno funkcionisanje, a određene stavke u budžetu su neprihvatljive (enormo visok iznos za poštarine, bankarske provizije, najam prostora, itd.). Iz navedenih razloga Komisija preporučuje da se ovaj projekat ne podrži.

 1. Podnosilac projekta: TV SUPER SAT COMMUNICATION D.O.O. – Naziv projekta: „Gradske teme Ivanjice“. Ukupna vrednost projekta: 1.661.000,00 Tražena sredstva: 830.000,00.

Iako upućuje na Ivanjicu i očuvanje kulturnog nasleđa tema projekta  preširoko je postavljena, nema informativni karakter i samim tim nije u skladu sa namenom konkursa. Na osnovu ciljeva i opštih projektnih aktivnosti ne može se zaključiti da projekat doprinosi informisanju populacije u Ivanjici. Plan realizacije projektnih aktivnosti je školski postavljen, a kroz navedeni projekat nije realno da bude realizovan. Isti zaključak se odnosi na rezultate i indikatore koji su navedeni, ali i teško realno dokazivi. Komisija smatra da je budžet predimenzioniran i nije ekonomski opravdan. Stoga predlaže da se projekat ne podrži.

 1. Podnosilac projekta: Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije Javor Info Ivanjica“ – Naziv projekta: „JAVORPRESS INFO“. Ukupna vrednost projekta: 725.900,00 Tražena sredstva: 515.900,00.

Predloženi medijski sadržaj  nisu i ne mogu biti tema projekta, posebno imajući u vidu da podnoslac navodi oblasti iz sveukupnog društvenog i privrednog života. Podnosilac nema dovoljno profesionalnih kapaciteta za realizaciju. Budžet ekonomski neopravdan i sadrži neispravne kategorije (troškovi marketinga i visok iznos personalnih naknada). Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 1. Podnosilac projekta: Agencija „AVN+PRODUKCION“ PR Nenad Nikolić – Naziv projekta: Planinarske staze Golije i Mučnja“. Ukupna vrednost projekta: 1.216.000,00 Tražena sredstva: 616.000,00.

Predložen medijski sadržaj (dve tv emisije) su nedovoljan broj projektnih aktivnosti potreban za informisanje stanovništva opštine Ivanjica. Takođe predloženi budžet nije ekonomski opravdan i sadrži tehnički neispravne stavke. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 1. Podnosilac projekta: Televizija Galaksija 32 doo – Naziv projekta: „Tv informator reč više Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 3.620.000,00 Tražena sredstva: 1.520.000,00.

Imajući u vidu da se radi o „ad hoc“ prilogu kao delu postojeće televizijske emisije vesti, komisija smatra da medij, a posebno vrsta medijskog sadržaja nemaju dovoljan uticaj na značaj informisanja stanovništva opštine Ivanjica. Takođe, ciljne grupe nekorespodentiraju sa predloženim medijskim sadržajem, a rezultati i indikatori rezultata nemaju potrebnu merljivost, niti garantuju realizaciju projekta. Takođe je evidentan ekonomski neopravdan budžet sa isticanjem neopravdanih stavki (usluga ažuriranja sajta, troškovi promotivnog materijala, visoki troškovi honorara itd). Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 1. Podnosilac projekta: Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO Požega – Naziv projekta: „Sport kao igra“. Ukupna vrednost projekta: 773.000,00 Tražena sredstva: 480.000,00.

Školski i amaterski sport su tema od opšteg društvenog značaja, a iz medijskog sadržaja podnosioca projekta Komisija ne vidi uticaj na opšte informisanje građana Ivanjice, kao i na ciljne grupe koje su nabrojane. Projekat je od značaja za realizaciju od strane više specijalizovnih sportskih društava i klubova kao i proizvođača medijskih sadržaja. Iz tehničkih i profesionalnih kapacitea podnosioca projekta Komisija ne vidi opravdanost njegovog sufinansiranja. Postiji, takođe, odstupanje broja medijskih sadržaja navedenih u prijavi i budžetu, kao i nepravdano visok iznos troškova studijskih sati i personalnih troškova. Iz navedenih razloga Komisija predlaže da se projekat ne prihvati.

 • Podnosilac projekta: KUMINES Prijevor – Naziv projekta: „Narodna pesma ivanjičkog kraja – istorija sadašnjost i budućnost“. Ukupna vrednost projekta: 950.000,00Tražena sredstva: 760.000,00.

Navedeni medijski sadržaj je zabavnog karaktera i odstupa od ciljeva i namene javnog konkursa propisanih za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Iz tih razloga  Komisija predlaže da se projekat ne podrži.

 • Podnosilac projekta: Informativni centar DOO Priboj – Naziv projekta: „Ivanjica – grad preduzetništva“. Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Tražena sredstva: 750.000,00.

Tema jeste značajna, ali preširoko postavljena. Nedostaje inovativni pristup i nema jasnu korelaciju sa opštinom Ivanjica. Medijski sadržaj – teme su nejasno definisane iz čega se ne vidi jasan uticaj na ostvarenje javnog interesa u obasti javnog informisanja. Takođe, Komisija smatra da je budžet ekonomski neopravdan. Iz tih razloga  Komisija predlaže da se projekat ne podrži.

 • Podnosilac projekta: Privredno društvo GZS doo – Naziv projekta: „Krompir kao sirotinjska hrana“. Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Tražena sredstva: 800.000,00.

Komisija smatra da ovaj projekat ne daje uverenja da će doprineti ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica, jer aplikant nigde u značaju projekta i opisu problema koji ga je inicirao da predloži ovu temu za medijsku obradu i planira njegove efekte, ne pominje stanje u lokalnoj zajednici, a da je u vezi sa planiranom temom projekta. Evidentno je da se projekat ponavlja i da podnosilac sa istim projektom učestvuje kod mnogih Organa u Republici Srbiji. Komisija je stava da je tema predmet angažovanja šire društvene zajednice u institucionalnim okvirima. Iz tog razloga nema uverenja da će projekat ostvariti uticaj na planirane ciljne grupe u okviru lokalne samouprave. Komsija predlaže da se proejkat ne podrži.

 • Podnosilac projekta: Privredno društvo GZS doo – Naziv projekta: „Problem divlje deponije opštine Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Tražena sredstva: 800.000,00.

Tema „postojanje divljih deponija na teritoriji opštine Ivanjica“ nije jasno razrađena već sadrži opšte podatke izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine i odnosi se uglavnom na propise u oblasti upravljanja otpadom i unapređenje životne sredine u Srbiji i EU, što nije u korelaciji sa interesima građana Ivanjica. U planu aktivnosti navedene su opšte postavke koje ne garantuju uspešnu realizaciju projekta, a navedeni rezultati zamenjeni su aktivnostima i nisu u direktnoj vezi sa ciljevima projekta.

Takođe, Komisiji je predočen izveštaj Saveta za štampu u kome stoji da je ovom mediju u poslednjih nekoliko meseci zbog kršenja kodeksa novinara Srbije izrečena mera „javna opomena“ i to u četiri navrata, te stoga poštujući član 18. Pravilnika stav 2 tačka 1. Komisija i po ovom kriterijumu smatra da ovaj projekat ne treba podržati.

 • Podnosilac projekta: Aleksandar Pavlović pr proizvodnja televizijskog programa KADAR – Naziv projekta: „Srbija u kadru – Ivanjica u kadru“. Ukupna vrednost projekta: 401.000,00 Tražena sredstva: 200.000,00 Predložen projekat nema informativni karakter već se svodi na promociju turističkih potencijala Zapadne Srbije, a između ostalog i Ivanjice. Samim tim nije u skladu sa opštom namenom konkursa i  svrhom  javnog informisanja građana Ivanjice. Iz tih razloga  Komisija predlaže da se projekat ne podrži.

Komisija utvrđuje da je Sindikat novinara Srbije dostavio prijavu, zavedenu sa datumom predaje na pošti 10.03.2021. godine, što je van roka predviđenog Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini. Član 11. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017) glasi ,,projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se”.

Takođe, Komisija utvrđuje da je Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija»,  dostavio prijavu, zavedenu sa datumom predaje na pošti 08.03.2021. godine, što je van roka predviđenog Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini. Član 11. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017) glasi ,,projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se”.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavlja svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi, u skladu sa članom 25. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

           Shodno članu 26. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti  upravni spor.

Članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja propisano je da odluku (rešenje) o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Predsednik opštine Ivanjica  je u celosti prihvatio predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem Stručne komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini,  01 broj 642-3/21-01 od 19.02.2021. godine i doneo odluku kao u izreci ovog rešenja.

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred  Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

                                                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                      Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ