Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01 broj: 642-4-36/22-01

20.06.2022. godine

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), člana 56.  Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19), a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, 01 broj 642-4/22 od 01.04.2022. godine, i obrazloženog Predloga odluke o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2022. godini, 01 broj 642-4-35/22 od 17.06.2022. godine, predsednik opštine Ivanjica,  kao rukovodilac organa  donosi,

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2022. GODINI

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 15/21), po raspisanom Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

            Sredstva su pojedinačno odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projektaIznos
1.Radio Javor d.o.o. – IvanjicaRadio Javor„Zajedno možemo sve “1.100.000,00
2.Ivanjički radio d.o.o. – IvanjicaIvanjički radioIvanjica na dlanu“  1.000.000,00
3.IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, ČačakRINA„Od nerazvijne do vodećeturističke destinacije: prirodne lepote i kulturno-istorijsko bogadstvo opštine Ivanjica privlače sve više posetilaca“400.000,00
4.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  IvanjicaInfoliga„Korak napred“  2.200.000,00
5.Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić,„4N“„Pristupačnost za OSI na teritoriji opštine Ivanjica“400.000,00
6.   Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo ČačakGlas Zapadne Srbije„Ivanjica – razglednica istorijskog nasleđa i prirodnih lepota“.400.000,00
7.RTV Golija D.O.O. IvanjicaTelevizija Golija„Probudi se budi primer ( zaštita životne sredine)“.1.000.000,00
8.IZ mog kraja, Čačak,„Iz mog kraja“„Prirodno bogatstvo Ivanjice“300.000,00
9.Novinsko izdavačko društvo „Čačanski glas“ DOONovinsko izdavačko društvo „Čačanski glas“ DOO„Aktiviraj se, podrži prirodu!200.000,00

II

Sredstva nisu odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projekta
 Sindikat novinara Srbije, BeogradSINOS„Uloga lokalnih medija u informisanju građana“
 Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije „Javor Info Ivanjica“, IvanjicaJAVORPRESS.RS„JAVORPRESS“
 Radio difuzno preduzeće studio M doo Čačak, ČačakDŽENARIKABezbednost mladih u Ivanjici – izazovi i opasnosti modernog doba“.
 Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, UžiceTV Lav plus„Razvojni potencijali za brendiranje ivanjičkog kraja“
 Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO PožegaRadio Požega«Ivanjička kulturna inicijativa»
 Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA AriljeLokal info„Održivo stočarstvo za razvoj sela opštine Ivanjica“
 Ivanjički radio DOO IvanjicaIvanjica info„Imam nešto važno da vam kažem“
 Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, Užiceinfopress.rs„Ivanjica na dlanu“
 Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, Užicetelesport.rs„Strategija razvoja u opštini Ivanjica“
 KUMINES Prijevor,ZVUCI SRBIJE„Kulturnom baštinom kroz Ivanjicu“
 Snežana Despotović PR marketing agencija west media press Užicezapadneinfo.netKulturna baština varošice podno Golije
 SPA 106 Duško Đukić PR KosjerićRadio 106„Ivanjica milog lica“

III

            Svi učesnici konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema rešenja, dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima (obrazac – Revidiran budžet projekta) ili obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

IV

Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

V

            Ovo Rešenje biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22), člana 8. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 15/21), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00135/2022-01/3 od  22. marta 2022. godine, Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 5/2022  i Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19), Opštinsko veće opštine  Ivanjica raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, koji je objavljen 1. aprila  2022. godine na internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i dnevnom listu „Objektiv“.

            Javni poziv je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu„Objektiv“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs .Blagovremeno je prispelo 21 (dvadeset jedan ) prijava po raspisanom Javnom pozivu .

Na osnovu člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Predsednik opštine Ivanjica  je Rešenjem, 01 broj 642-4-33/22 od 13.06.2022. godine, obrazovao Komisiju za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini    (u daljem tekstu: Komisija).

 Komisija je na sednici održanoj dana 17.06.2022. godine, u sladu sa članom 11. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), uzela na uvid Zapisnik o ispunjnosti uslova za učešće na konkursu 01 br. 642-4-32/22 od 09.05.2022.koji je sačinila Komisija Oddeljenja za LEr, investicije i građevinske poslove, dopis Saveta za štampu, dostavljen putem elektronske pošte od 18.05.2022. godine, dopis REM-a broj 07-99722-1 od 20.05.2022. godine, a radi ocenjivanja učesnika konkursa po kriterijuima iz člana 18. Stav 3. Tačka 1. Pravilnika, odnosno da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

Komisija se prilikom ocenjivanja projekata pridržavala kriterijuma za ocenu projekata utvrđenih članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i odeljka III. Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini.

 Komisija je donela Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem  01 broj: 642-4-35/22 od 17.06.2022.godine  i isti dostavila predsedniku opštine na dalje postupanje, u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), članom 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica  u 2022. godini.

            U skladu sa članom 22. stav 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Komisija je dala obrazloženje za svaki projekat  u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

ObrazloženjeKomisije  da se sredstva dodele navedenim podnosiocima projekata:

 1. Radio Javor d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Zajedno možemo sve “.  

Tema i svrha projekta su od izuzetnog značaja za informisanje građana lokalne zajednice sa aspekta unapređenja društvenog razvoja, obrazovanja, privrednog razvoja, kulture i očuvanja kulturnog  stvaralaštva, dakle kompletnog javnog života opštine. Ciljevi projekta (opšti i ostali ciljevi ) detaljno su razrađeni i usmereni ka informisanju ciljnih grupa u opštini Ivanjica. Na osnovu plana realizacije projektnih aktivnosti koji je usklađen sa ciljevima projekta, rezultata i meritornih indikatora rezultata, navedenih troškova u budžetu, koji odgovaraju planu realizacije projektnih aktivnosti, kao i dugogodišnjeg profesionalnog iskustva Komisija smatra da projekat treba podržati u iznosu od 1.100.000,00 dinara.

 • Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Ivanjica na dlanu“ . Tema i svrha projekta su od izuzetnog značaja za informisanje građana lokalne zajednice sa aspekta unapređenja društvenog razvoja, privrednog razvoja, kulture i obrazovanja, očuvanja kulturnog  blaga i tradicije, dakle kompletnog javnog života u opštini. Komisija ceni da je veliki broj medijskih sadržaja dovoljan da se navedene teme detaljno razrade, kao i detaljan plan realizacije projektnih aktivnosti. Budžet je usklađen sa projektnim aktivnosti, mada je delimično predimenzioniran, sa aspekta broja zaposlenih izvršilaca i ukupnog iznosa namenjenih za dnevnice. Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 1.000.000,00 dinara.
 • Novinsko izdavačko društvo „Čačanski glas“ DOO, projekat „Aktiviraj se, podrži prirodu“ . Komisija je uvažila činjenicu da je podnosilac prijave  jedini štampani mediji. Tema projekta je dobro razrađena kao i posebne tematske celine. Takođe, ciljne grupe su jasno definisane, plan projektnih aktivnosti, kao i rezultati. Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 200.000,00 dinara.
 • Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjica – Projektni predlog „Korak napred“. Posebnost projektu daju značaj i osetljivost teme namenjene osobama sa invaliditetom kao i podsticaj instutucija i pojedinaca da se uključe u stvaranje zdravijeg ambijenta u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je dobro postavljen, primarne i sekundarne ciljne grupe su identifikovane, indikatori merljivi i lako proveljivi. Komisija smatra da  projekat treba podržati sa sredstvima shodno revidiranom budžetu u iznosu od 2.200.000,00 dinara.
 • Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić, projekat „Pristupačnost za OSI na teritoriji opštine Ivanjica“ – tema je aktuelna i posebno značajna za inkluziju osoba sa invaliditetom. Ciljne grupe su precizno definisane, potrebe ciljnih grupa jasno identifikovane, projekat je inovativan za lokalnu zajednicu u domenu prevoda priloga na znakovni jezik, što je razlog da Komisija prihvati predloženi projekat  i predlaže finansiranje u iznosu od 400.000,00 dinara.
 • Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak – projektni predlog „Ivanjica – razglednica istorijskog nasleđa i prirodnih lepota“. Podnosilac u projektu povezuje značaj razvoja infrastrukture kao preduslova ekonomskog razvoja i kao doprinos socijalnog aspekta života na selu i značaj razvoja turističkih destinacija. U tom cilju realizovaće značajan broj medijskih sadržaja u svrhu afirmacije geografskih i turističkih toponima. Opšti cilj je promocija slike i potreba u pogledu rada i privređivanja, ali i održavanja kapaciteta i potencijala opštine Ivanjica. Komisija predlaže da se dodele sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara.
 • RTV Golija D.O.O. Ivanjica, projekat „Probudi se budi primer (zaštita životne sredine)“. Značajna svrha projekta je doprinos smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i edukacija stanovništva o značaju odgovornog ponašanja u cilju unapređenja životne sredine svih građana opštine Ivanjica. Ciljevi projekta, opis aktivnosti i plan realizacije projektnih aktivnosti, rezultati proizvedenih medijskih sadržaja i indikatori rezultata garantuju realiazciju i održivosti projekta. Sufinansiranje projekta nije prihvaćeno u celini, pa Komisija predlaže da se dodele sredstva uiznosu od  1.000.000,00 dinara.
 • IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, Čačak, projekat  „Od nerazvijne do vodećeturističke destinacije: prirodne lepote i kulturno-istorijsko bogadstvo opštine Ivanjica privlači sve više posetilaca“. Tema projekta je značajna za razvoj turizma, privrede i ekonomije. Cilj i ciljna grupa su dobro definisani. Stepen organizacionih i upravljačkih sposobnosti podnosioca prijave kao i posedovanje neophodnih resursa za realizaciju projekta daju dovoljno uverenja u uspešnost sprovođenja. Takođe je zastupljen istraživačko-novinarski pristup ( član 18. stav 1. tačka 1. anije 5. Pravilnika). Budžet nije usklađen sa brojem medijskih sadržaja, pa Komisija predlaže finansiranje projekta  u iznosu od 400.000,00 dinara.
 • IZ mog kraja, Čačak, projekat „Prirodno bogatstvo Ivanjice“ . Projekat nudi na neuobičajen način kroz vizuelni prikaz više prirodnih retkosti i specifičnosti ivanjičkog kraja, u cilju afirmacije i promocije razvoja turističko-privrednog ambijenta. Primarne i sekundarne ciljne grupe su dobro definisane, a projektne aktivnosti usklađene sa ciljevima projekta. Komisija predlaže sufinasiranje u iznosu od 300.000,00 dinara.

Predlaže  odbijanje sledećih projektnih predloga:

 1. Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO Požega, projekat Ivanjička kulturna inicijativa“. Tehnički je projekat dobro izrađen, međutim Komisija smatra da bi bilo neracionalno izdvajati sredstva iz budžeta opštine Ivanjica za informisanje građana Ivanjice putem medija radio Požega o kulturnim manifestacijama u njihovom gradu. Komisija predlaže da se projekat finansijski ne podrži.
 2. Radiodifuzno preduzeće „Studio M“ Doo Čačak, projekat Bezbednost mladih u Ivanjici – izazovi i opasnosti modernog doba“. Projektne aktivnosti ne odgovaraju nameni javnog konkursa i ne doprinosi jačanju stručnih kapaciteta medijskih poslenika. Cilj projekta je uopšten i  Komisija skreće pažnju na ekonomsku opravdanost projekta u odnosu na cilj i rezultat projekta i predlaže  da se projekat ne finansira.
 3. Ivanjički radio DOO Ivanjica, projekat „Imam nešto važno da vam kažem“. Iako je tema jako osetljiva podnosilac projekta daje paušalne procene o strukturi stanovništva i stepenu socijalnih potreba OSI. Nedostaje precizan format medijskih sadržaja. U značaju projekta preširoko i apstraktno je postavljena usmerenost portala. Cilj projekta je uopšteno definisan i ciljne grupe nisu meritorne. Rezultati projekta zamenjeni sa aktivnostima. Komisija smatra da podnosilac ne raspolaže dovoljnim profesionalnim kapacitetima za realizaciju projekta.
 4. Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije „Javor Info Ivanjica“, projekat „Javorpress info“. Tema potpuno nedefinisana, nerazrađen projekat bez jasnih ciljeva i potreba lokalnog stanovništva. Naveden broj medijskih sadržaja je marginalan za potrebe informisanosti lokalne zajednice. Komisija konstatuje na osnovu podataka iz prijave podnosioca projekta da kadrovski i tehnički kapaciteti ne garantuju realizaciju projekta i predlaže da se projekat finansijski ne podrži.
 5. SPA 106 Duško Đukić PR Kosjerić, projekat „Ivanjica milog lica“. Tema i svrha projekta nisu definisane već se odnose na redovnu delatnost medija što nije u skladu sa namenom javnog konkursa, a primarna i sekundarna ciljna grupa su svi građani bez jasnog diferenciranja. Komisija predlaže da se projekat ne podrži.
 6. Preduzeće Konzum Lav DOO, projekat „Razvojni potencijali za brendiranje ivanjičkog kraja“. Svrha projekta je upitna u odnosu na javni konkurs. Broj medijskih sadržaja kroz reportaže i priloge ne garantuje uspešnost realizacije preambicioznog postavljenog projekta kroz značaj, ciljeve i potrebe navedenih ciljnih grupa.  Komisija smatra da ne treba finansijski podržati isti.
 7. , projekat „Ivanjica na dlanu“.  Projekat u celini ne ispunja kriterijume iz 18. stav 1. Pravilnika: mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4, tačka 2. alineja 1. tačka 2. alineja 4. Pravilnika. U projektu nisu jasno identifikovani i definisani problemi i potrebe ciljne grupe. Iz navedenih razloga predlog je da se projekat ne podrži.
 8. Preduzeće Konzum Lav DOO, projekat „Strategija razvoja u opštini Ivanjica“. Pojekat u celosti ne ispunjava   iz 18. stav 1. Pravilnika: mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4, tačka 2. alineja 1. tačka 2. alineja 4. Pravilnika. U projektu nisu jasno identifikovani i definisani problemi, ciljne grupe, neadekvatna je usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije nije na potrebnom nivou. Iz navedenih razloga predlog je da se projekat ne podrži.
 9. Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Arilje, projekat „Održivo stočarstvo za razvoj sela opštine Ivanjica“.  Iako je tema od značaja za informisanje stanovništva iz ruralnih delova opštine Ivanjica, mali broj medijskih sadržaja, nepreciznost samih sadržaja, kao i kratko vreme navedeno za trajanje medijskog sadržaja, ali i sam mediji (internet strana) nisu meritorni za informisanje navedenih ciljnih grupa. Komisija predlaže da se navedeni projekat ne podrži.
 10. Sindikat novinara Srbije, projekat  „Uloga lokalnih medija u informisanju građana“. Tema projekta je uopštena, u opisu projekta iznete su opšte poznate informacije. Komisija smatra da ovaj projekat nema interes za građane Ivanjica i zbog toga predlaže da mu se ne dodele sredstva.
 11. Snežana Despotović PR marketing agencija west media press Užice, projekat „Kulturna baština varošice podno Golije“ . Komisija smatra da je tema i svrha projekta od značaja za informisanje stanovništva opštine Ivanjica. Međutim, medij nije relevantan za informisanje navedenih ciljnih grupa, a broj medijskih sadržaja i veličina 1000 karaktera (oko 6 – 7 redova) je  izuzetno malo da bi pružio kvalitetan medijski sadržaj za navedene ciljne grupe. Komisija smatra da ne treba finansijski podržati isti.
 12. KUMINES Prijevor, projekat „Kulturnom baštinom kroz Ivanjicu“. Projekat ne nudi ništa drugačije od uobičajenog svakodnevnog informisanja, što nije dovoljno da ga Komisija podrži, tim pre što se kulturnom baštinom ivanjičkog kraja bave daleko renominirani i relevantniji mediji sa neuporedivo značajnim kadrovskim i tehničkim potencijalom. Komisija smatra da ne treba finansijski podržati isti.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavlja svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi, u skladu sa članom 25. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

           Shodno članu 26. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti  upravni spor.

Članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja propisano je da odluku (rešenje) o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Predsednik opštine Ivanjica  je u celosti prihvatio predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem Stručne komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini,  01 broj 642-4/22-01 od 17.06.2022. godine i doneo odluku kao u izreci ovog rešenja

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred  Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

                                                                                                                    

О Аутору

WEB MASTER