Vesti

Rezultati izbora za odbornike SO Opštine Ivanjica

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10- US, 54/11, 12/20, 16/20- autentično tumačenje i 68/20),

            Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 22.06.2020. godine, utvrdila je i objavljuje

I Z V E Š T A J

O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA

NA IZBORIMA ODRŽANIM 21. juna 2020. GODINE

I

                        Rezultati izbora za odbornike Skupštine opštine Ivanjica na izborima održanim 21. juna 2020.  godine:

1UKUPNO UPISANIH BIRAČA: (prema izvodu iz biračkog spiska, eventualnom spisku naknadnih promena u biračkom spisku)  25632
2BROJ BIRAČA KOJI SU GLASALI: (zaokruženi redni brojevi u izvodu iz biračkog spiska i eventualnom spisku naknadnih promena u biračkom spisku)  13272
3BROJ PRIMLJENIH GLASAČKIH LISTIĆA:  25629
4BROJ NEUPOTREBLJENIH GLASAČKIH LISTIĆA:  12351
5BROJ GLASAČKIH LISTIĆA U GLASAČKOJ KUTIJI: (broj upotrebljenih glasačkih listića)  13272
6BROJ NEVAŽEĆIH GLASAČKIH LISTIĆA:    472
7BROJ VAŽEĆIH GLASAČKIH LISTIĆA:    12800

Broj glasova i broj mandata koje su dobile pojedine izborne liste:

Red. br.Naziv izborne listeBroj glasova koje je dobila izborna listaBroj mandata koje je dobila izborna lista
1234
1  ALEKSANDAR VUČIĆ ZA NAŠU DECU   7303  22
2.IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)  3443  10
3.Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA  481  1
4.Milan Stamatović Zdrava Srbija – ZA ZDRAVU IVANJICU  799  2
5.ZA KRALJEVINU SRBIJU-NAJBOLJI TIM ZA IVANJICU (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) – IVAN JOVIĆEVIĆ  774  2

II

Ovaj izveštaj objaviti u „Službenom listu opštine Ivanjica“.

Broj: 013-52/2020

U  Ivanjici, 22.06.2020. godine

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE IVANJICA

                                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                                                                  Jovana Bogdanović s.r.

О Аутору

Financ