Aktuelnosti

Rude

Opština Ivanjica ima nekoliko rudnih nalazišta koja su nekada eksploatisana. Jedan od njih je rudnik antimona na Gliječi i rudnik Lisa, dok drugi nisu ispitani. Trenutno se radi na ispitivanju rudnih nalazista u selu Lisa. Majdan kamenog krečnjaka u Raščićima je izuzetan materijal i koristi se za izgradnju puteva i gradnju objekata. Nalazište kamena filita u mestu Maće poznato je kao „maćanski kamen“ i koristi se kao krovni pokrivač. Postoji i nalazište ukrasnog kamena u Lukama. Na nekoliko desetina lokaliteta vađena je ruda prema predanju, još u rimsko doba i za vreme dinastije Nemanjić.

Zanimljiv je podatak da je na tim lokalitetima do 12 metara dubine povađena sva ruda, pa je pregledom zaostale šljake iz tog vremena utvrđeno da gotovo nema ostataka rude, što govori o preciznosti u topljenju i eksploatisanju rudnih nalazišta u ovom kraju. Mnogobrojne jame postoje i danas, a izrazito su vidljive na području sela Osonica, gde je Geoloski Institut iz Beograda u nekoliko navrata tokom prošlog veka studiozno radio na ispitivanju rudnih nalazišta na velikom prostoru.
Rudnici antimona u Lisi i Gliječi radili su do 1952. godine kada su zatvoreni zbog malog procenta rude u kamenu. Na Goliji po mišljenju strucnjaka ima dosta različitih nalazišta rude. U Zečkom polju iznad Kušića, postoje nalazišta mermera koja se ne koriste.

О Аутору

Financ