Aktuelnosti

SAOPŠTENJE Opštinski štab

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
Štab za vanredne situacije
01 broj 217-29/2020

  1. jul 2020.godine
    I V A NJ I C A

S A O P Š T E NJ E

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica apeluje na građane da postepeno uključuju sve vrste uređaja za zagrevanje vode na električnu energiju, kako ne bi došlo do preopterećenja elektrodistributivne mreže i potencijalnih kvarova na njoj. Takođe se zamoljavaju građani da racionalno koriste vodu do potpune normalizacije vodosnabdevanja na teritoriji opštine Ivanjica.

KOMANDANT
Opštinskog štaba
za vanredne situacije
Zoran Lazović

О Аутору

Financ