Vesti

U Tehničkoj školi obeležen Dan školskih bibliotekara

Međunarodno udruženje školskih bibliotekara obeležava svoj dan svake godine u oktobru od 1999. godine. Zvanični dan obeležavanja je poslednji ponedeljak u oktobru, mada se od 2008.  godine ceo mesec oktobar obeležava kao Mesec školskih biblioteka.

       Ovaj datum školska biblioteka Tehničke škole u Ivanjici obeležava drugi put od kako je u oktobru 2018. godine počela sa radom. Školski bibliotekari prisustvovali su najpre grupnoj obuci za obavljanje stručnih bibliotečkih poslova, koju je 28.10.2019. godine  organizovala Matična služba Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ u Čačku za sve školske bibliotekare Moravičkog okruga.Potom  je u utorak 29.10.2019. godine u školskoj biblioteci realizovana  kreativna radionica u okviru koje su učenici obrazovnih profila tehničar dizajna odeće (III/2) i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera(II/2)  sa predmetnim nastavnicima stručnih predmeta i školskim bibliotekarima  dizajnirali i pravili graničnike (obeleživače) za knjige koristeći različite tehnike i materijale. Mogli su da koriste i poznate izreke ili citate znamenitih ličnosti o knjigama , čitanju i bibliotekama koje su bibliotekari pripremili za tu priliku.  Pripremljeni su i panoi na kojima su predstavljene najlepše i najpoznatije biblioteke na svetu,  kao i Biblioteka „S.Vulović“ u Ivanjici, a poseban deo posvećen je aktivnostima i razvoju  školske biblioteke u proteklih godinu dana o čemu su u  uvodnom delu  govorili učenici odeljenja  III/1  i IV/5  , dok su školski bibliotekari upoznali učesnike radionice sa značajem datuma  kao i sa ciljevima radionice. U toku rada učenici su imali priliku da slušaju poeziju  u interpretaciji najboljih srpskih glumaca. Ovu aktivnost podržala je i fotografska sekcija škole.

       Graničnici nastali u toku ove radionice biće iskorišćeni za predstavljanje rada školske biblioteke i na predstojećoj konferenciji za školske bibliotekare koju Matična služba i Gradska Biblioteka u Čačku planiraju u saradnji sa školskim bibliotekarima  za početak decembra 2019. godine.

        Obeležavanje važnih datuma u školskoj biblioteci u toku školske godine predviđeno je i Planovima rada biblioteke i bibliotekara u Tehničkoj školi, a jedna je od veoma  važnih aktivnosti kojima se podstiče korišćenje svih resursa kojima biblioteka raspolaže, kao i korišćenje čitaoničkog prostora za realizaciju aktivnosti kojima se podstiče kreativnost kod učenika i posebno  razvijaju estetička kompetencija ,saradnja i komunikacija.Takođe, školski bibliotekari se nadaju da će ova, kao i ostale aktivnosti posvećene knjigama i čitanju , ukazati na značaj i neprolaznu vrednost knjiga  i u vremenu digitalnih tehnologija.

Školski bibliotekari:   Jelena Bogdanović i Milica Bošković

О Аутору

Financ