Vesti

Uređivanje školskog terena OŠ “Kirilo Savić“

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ivanjica (2014-2019), strateški pravac 2.10. Obezbeđivanje uslova u lokalnoj zajednici za aktivno bavljenje mladih sportom, 01.11.2017. godine uredila je košarkaški školski teren OŠ “Kirilo Savić”. Teren je očišćen i obeležene su linije. 

О Аутору

Financ