Aktuelnosti

Uspostavljanje fonda za finansiranje međunarodnih razmena mladih – PUTUJ SVETOM, A NE NETOM

Kancelarija za mlade opštine Ivanjica i udruženje FORCA Požega partnerski realizuju projekat “Putuj svetom a ne netom – Putovanje za znanje“
Uprkos činjenici da međunarodni programi mobilnosti mladih u Srbiji započinju još 2011. godine (Tempus III program) i dalje je veliki broj mladih, pre svega srednjoškolaca neinformisan o ovim programima (82% ne zna koje mogućnosti za mlade pruža Erazmus + program). Neinformisanost mladih za posledicu ima da mladi imaju strah od učestvovanja u ovim programima koji se ogleda u nedostatku samopouzdanja prilikom komuniacije na engleskom jeziku, pitanja „kako ću se snaći, uklopiti sa mladima iz drugih država, kako to uopše izgleda” i sl. Kao i mladi, roditelji su takođe neinformisani o ovim programima i o aspektima bezbednosti i zdravlja tokom realizacije programa što njih najviše i interesuje. Iako su ovi programi besplatni za učesnike a putni troškovi se refundiraju nakon završetka programa mladi neretko imaju problem da predfinansiraju putovanje na ove programe (od 250 do 350 eura u proseku je potrebno da bi se otputovalo). Ovaj predlog projekta je koncipiran tako da njegove aktivnosti direktno utiču na rešavanje/ublažavanje navedenih problema. Detaljnim iformisanjem mladih o postojećim EU programima za mobilnost mladi počinju da razmišljaju o angažovanju na nekome od njih, informišu se i sami o njima. Postoji  zajednička potreba da se menjaju okolnosti, da se unapredi postojeći sistemski okvir u ovoj oblasti i zajednički je zaključak da treba sprovesti niz aktivnosti, mera i kampanja usmerenih ka donosiocima odluka da konkretnim izmenama planova rada unaprede lokalne politike i stvore okvir koji će uticati na promene navedenih okolnosti. Ciljevi projekta su: -Unapređena mobilnost mladih,  obim međunarodne saradnje mladih   i podrška mladima sa lošim socioekonomskim statusom  sa teritorije opštine Ivanjica; -Poboljšani ekonomski kulturni i administrativni preduslovi za mobilnost mladih sa teritorije opštine Ivanjica; -Obezbeđeni preduslovi za  veće učešće mladih  i unapređenje međunarodne saradnje mladih; -Povećan stepen informisanosti  mladih o postojećim progamima  mobilnosti mladih i nastavnog osoblja . Dopunom postojećih LAPova  obezbediće se da Lokalne samouprave mobilnost tretiraju kao  važan segment obrazovanja obezbeđujući mu institucionalnu podršku. Projekat traje do kraja avgusta 2022. godine i realizovaće se na teritoriji opštine Ivanjica. Projekat se realizuje u okviru programa Partnerske inicijative organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS)- “Zajedno za aktivno građansko društvo –ACT” Ovaj program finansira Vlada Švajcarske, a sprovode švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercooperation u konzorcijumu sa udruženjem Građanske inicijative. U prethodnom periodu potpisan je ugovor o saradnji i zajedničkoj realizaciji aktivnosti na projektu između Opštine Ivanjica-Kancelarije za mlade, Udruženja Forca iz Požege i donatora. Takođe, realizovan je uvodni sastanak na projektu  na kojem je projektni tim pripremio neophodne uslove za neometanu realizaciju projektnih aktivnosti. Izvršena je podela projektnih zadataka, definisan detaljni plan aktivnosti, izrađena medijska strategija i pripremljeni svi neophodni preduslovi za pravilnu realizaciju vremenskog plana projekta. ​O aktivnostima u narednom periodu javnost će biti blagovremeno obaveštena. 

О Аутору

Financ