Aktuelnosti Vesti

Važno saopštenje

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA 

01 Broj: 217-8/2020

19.3.2020. godine

I v a nj i c a

                                                            S A O P Š T E NJ E

                    Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, zbog vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“ .

                    U cilju sprečavanja širenja zaraze i smanjenja rizika po privredu i stanovništvo, Vlada Republike Srbije propisala je i niz mera prevencije širenja zaraze i zaštite zdravlja stranaka i zaposlenih. 

                    Shodno Zaključku Vlade 05 broj 53-2561/2020 od 16.3.2020. godine, OBUSTAVLJA SE rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.).

                    Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.

                    Obaveštavamo građane da će se rad sa strankama obavljati putem pisane ili elektronske pošte i telefonskim putem. Svoje pisane zahteve stranke mogu predati stavljanjem u kutiju koja se nalazi ispred ulaza u zgradu Opštinske uprave opštine Ivanjica. Podnesci građana će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

E – MAIL  ADRESA ZA PRIJEM ZAHTEVA – pisarnica@ivanjica.gov.rs

BROJEVI TELEFONA:

PISARNICA: 032 515 0315

MATIČNA SLUŽBA: 032 515 0322, 032 515 0317

SLUŽBA DEČJE ZAŠTITE: 032 515 0330

PRIJEM ZAHTEVA ZA APR: 032 5150329

URBANIZAM: 032 515 0327

POLJOPRIVREDA: 032 515 0326

BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA: 032 515 0309

BUDŽET: 032 515 0311

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA:  032 515 0320, 032 515 0308, 032 515 0331

IMOVINSKO PRAVNA SLUŽBA: 032 515 0324

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:  032 515 0307, 032 515 0338, 032 515 0336

JAVNE NABAVKE: 032 515 0337

BIRAČKI SPISAK: 032 515 0342

KOMUNALNI I SAOBRAĆAJNI  INSPEKTOR: 032 515 0334

GRAĐEVINSKI I EKOLOŠKI INSPEKTOR : 032515 0341

S poštovanjem,

N A Č E L N I K

                                                                                                              Bojana Glavinić

О Аутору

Financ