Vesti

Zaključci štaba za vanredne situacije od 18.03.2020. godine

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

01 broj 217-09/2020

18. mart 2020.godine

I V A NJ I C A

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i  Predsednika Vlade Republike Srbije,  na vanrednoj sednici održanoj 18.03.2020.godine u periodu od 10,oo do 12,oo časova  , raspravljajući po  dnevnom redu  doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Preporučuje se Skupštini opštine Ivanjica da donese odluku o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji opštine Ivanjica a u skladu sa Odlukom Vlade o zabrani kretanja posle 20 časova, tako da isti mogu raditi najduže do 19,oo časova.
  • Preporučuje se Crvenom krstu Ivanjica da u saradnji sa Kancelarijom za mlade i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u slučaju potrebe angažuje dodatni broj volontera starijih id 18 godina za pomoć starim i bolesnim licima.

  .

KOMANDANT

 Opštinskog štaba

za vanredne situacije

Zoran Lazović

О Аутору

Financ