Aktuelnosti

Vodič za praćenje primene Strategije za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom 2020-2024 i Akcionog plana

Predmet: VODIČ za praćenje primene Strategije za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom 2020-2024 i Akcionog plana


Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije realizuje projekat “PRIMENI, PRATI, PROMENI”, koji podržava Vlada Švajcarske u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”.
Projekat treba da na nivou jedinica lokalnih samouprava doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice. Koncept društvene uključenosti osoba sa invaliditetom, definisan u aktuelnoj nacionalnoj Strategiji, još uvek se nije u potrebnoj meri prelio na lokalni nivo gde se odvija svakodnevni život. Lokalne politike uglavnom nisu usaglašene sa standardima i merama definisanim u nacionalnim strategijama i zakonodavstvu. Jedan od evidentiranih problema uključuje nedovoljno poznavanje nacionalnih strateških opredeljenja, kao i nedostatak mehanizama za lokalnu implementaciju i praćenje Strategije.

Jedna od važnih aktivnosti projekta je izrada VODIČA za lakše praćenje primene sprovođenja Strategije i Akcionog plana na lokalnom nivou. Stoga vam dostavljam verziju spremnu za postavljanje na web platformu i nadam se da će imati mesto na sajtu grada/opštine koju vodite, kako bi svi zainteresovani mogli da se lakše upoznaju sa ciljevima ove Strategije.

STRATEGIJA unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine

О Аутору

WEB MASTER