Vesti

Zabranjena voda za piće sa seoskih vodovoda Katića i Kušića

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

– PREDSEDNIK OPŠTINE

Datum: 24.04.2018. godina

I v a nj i c a

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE I GRAĐANSTVO

Od 18.04.2018. godine od strane republičkog sanitarnog inspektora doneto je rešenje o zabrani korišćenja vode , koja se koristi za piće i sanitarno higijenske potrebe seoskih vodovoda Katići i Kušići, pa vas  s toga molimo da na vašim medijima u vidu saopštenja/obaveštenja pokrijete naredni period sledećim tekstom:

Poštovani sugrađani,

Od strane republičkog sanitarnog inspektora doneto je rešenje o zabrani korišćenja vode, koja se koristi za piće i sanitarno higijenske potrebe seoskog vodovoda Katići i seoskog vodovoda Kušići zbog sanitarno higijenskih i tehničkih nedostataka.

U najkraćem mogućem roku Opština Ivanjica će preuzeti sve u svojim mogućnostima da otkloni sve sanitarno higijenske i tehničke nedostatke u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Čačak.

S poštovanjem,

                                                                                                             P R E D S E D N I K

                                                                         O P Š T I N E  I V A NJ I C A

                                                                                          Zoran Lazović

 

О Аутору

Financ