Aktuelnosti Vesti

Zakazana deseta sednica opštinskog veća Ivanjica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE-

01 Broj: 06-1/2021

18. 01. 2021. godine

I v a nj i c a

         Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. Zakon, 101/2016-dr Zakon i 47/2018), člana 61. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19) i članova 11. i 12. Poslovnika o radu opštinskog Veća opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/16),

SAZIVAM

DESETU SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

OPŠTINE IVANJICA

ZA PONEDELJAK 25. JANUAR 2021. godine, sa početkom u 08,00 časova

            Sednica će se održati u Sali Skupštine opštine

           Za sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje Odluke o angažovanju eksternog revizora za obavljanje revizije završnog računa opštine Ivanjica za 2020. godinu
 2. Razmatranje Rang liste kandidata za imenovanje direktora JKP „Ivanjica“ dostavljene od strane Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora 01 broj: 111-1-5/2020
 3. Razmatranje Predloga Odluke Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj: 464-50-1/2/2020-01 o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe-
  • Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe
 4. Razmatranje Predloga Rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj: 464-20-3/2019-01 o otuđenju neposrednom pogodbom iz javne svojine opštine Ivanjica kat. parcele broj 3208/15 KO Dajići
 5. Razmatranje Plana, Programa rada i Finansijskog plana „Turističke organizacije opštine Ivanjica“ za 2021. godinu
 6. Razmatranje Plana, Program rada i Finansijskog plana ustanove „Doma kulture“ Ivanjica za 2021. godinu
 7. Razmatranje Plana, Programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica za 2021. godinu
 8. Razmatranje Programa rada Ustanove Centar za socijalni rad Ivanjica za 2021. godinu
 9. Razmatranje Predloga Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu
 10. Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica
 11. Razmatranje Zahteva Odeljenja za LER, investicije i građevinske poslove za davanje saglasnosti na produžetak roka važenja Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2019. i 2020. godinu
 12. Razmatranje zahteva za novčane pomoći za saniranje materijalne štete nastale usled elementarnih nepogoda:

            – Raska Petrovića iz Ivanjice, Brusnik bb;

            – Jova Kolarevića iz Ivanjice, Šume bb.

 1. Tekuća pitanja

   Napomena: Materijal po tačkama dnevnog reda, dostavljamo Vam uz poziv za sednicu.

     Pozivate se da sednici Veća OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti obavestite Predsednika opštine na tel. 064/88-99-495.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ