Vesti

Zaključci štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i  Predsednika Vlade Republike Srbije,  na vanrednoj sednici održanoj 16.03.2020.godine u periodu od 09,oo do 10,oo časova  , raspravljajući po  dnevnom redu  doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Nalaže se Opštinskoj upravi opštine Ivanjica da sprovede mere za prekid rada svih predškolskih i obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Ivanjica.
  • Opštinskoj upravi opštine Ivanjica naloženo je da preko Odeljenja za inspekcijske poslove, od ponedeljka 16. marta 2020.godine sprovede naredbe za skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica i ostalih ugostiteljskih objekata) od 08,oo do 20,oo časova.U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je najviše pedeset posetilaca. Raspored stolova u objektima mora biti takav da posetioci budu udaljeni jedni od drugih najmanje jedan metar, a osoblje u objektima mora nositi zaštitna sredstva.  

Opštinskoj upravi opštine Ivanjica naloženo je da preko Odeljenja za  inspekcijske poslove, od ponedeljka 16. marta 2020.godine sprovede naredbu o zabrani postavljanje terasa ispred ugostiteljskih objekata.

  • Nalaže se Opštinskoj upravi da sprovede naredbu o prekidu rada svih sportskih objekata na teritoriji opštine Ivanjica i održavanje sportskih, turističkih i kulturnih događaja i manifestacija.
  • Preporučuje se svim pravnim licima i preduzetnicima da omoguće rad od kuće svim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina kao i da po mogućnosti skrate radno vreme na 4 časa i omoguće rad po smenama.
  • Opštinskoj upravi opštine Ivanjica naloženo je da u cilju kordinacije i komunikacije sa građanima prilagodi rad Situacionog centra na brojeve telefona 032/662-696 i 064/6473-621 radi pružanja informacija i pomoći građanima.
  • Crvenom krstu opštine Ivanjica je izdata naredba da  u skladu sa raspoloživim kapacitetima i ljudskim resursima vrši distribuciju paketa hrane, lekova i sredstava za ličnu higijenu bolesnim i starim licima.
  • Nalaže se svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Ivanjica stave na raspolaganje Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Ivanjica sve ljudske i materijalne resurse.
  • Nalaže se poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite da na svojoj teritoriji prate stanje i obaveštavaju Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica o stanju na svojoj teritoriji.
  • Na predlog epidemiologa  i republičkog sanitarnog inspektora nalaže se jedinici lokalne samouprave opštine Ivanjica da opredeli sredstva iz Budžeta za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava u skladu sa preporukom stručnih lica.

  .

KOMANDANT

 Opštinskog štaba

za vanredne situacije

Zoran Lazović

О Аутору

Financ