Вести

25. мај – Међународни дан нестале деце.

Према последњим подацима од Министарства унутрашњих послова који се се односе на прву половину 2017. године када је број нестанака деце износио преко 400, док се на основу искуства из претходних година може рећи да се на годишњем нивоу пријави преко 1000 различитих врста нестанака деце.

Према подацима Мреже европских бројева за несталу децу, као и према подацима полиције, најчешће врсте нестанака су деца која беже од куће или из домова за децу без родитељског старања/хранитељских породица, док је проценат отете деце испод 10% од укупног броја нестанака, иако у медијима најчешће чујемо за овакве случајеве. Константно се апелује на полицијске органе да без обзира на врсту нестанка, у потрагу би требало да се крене одмах, управо из разлога што су деца незаштићена и могу бити у ризику од различитих облика експлоатације и злостављања.

У наредном периоду ће се наставити заговарање увођење система алармирања јавности, познатијег у Европи као Цхилд Алерт, којим би се и грађани/ке укључили у потраге за несталом децом, поготово када су у питању категорије деце која су жртве криминалних отмица.

Из тог разлога Црвени крст Ивањице реализује сталну едукацију деце И младих у области програма “ Превенција трафикинга” , а поводом Међународног дана нестале деце, реализоваће се радионица за подмладак И омладину Црвеног крста Ивањица.

О Аутору

Financ