Актуелности

Месна заједница Девићи

devići

Број поште: 32254 Вионица -телефон: 837-706

Месна заједница Девићи обухвата површину од 45 км2 и налази се на надморској висини од 600 метара, а чине је подголијска села која се спуштају ка саставцима Брусничке реке и Студенице. У месној заједници Девићи живи 720 становника у оквиру 232 домаћинства. Потврду о раној насељености овог подручја пружају остаци водовода са мермерним цевима из римског периода ископани у засеоку Кошани у Чечини. Месна заједница Девићи обухвата две катастарске општине: Чечина и Вионица. Вионица има 284 становника у оквиру 88 домаћинстава. Простире се између Брусничке реке на југу и преко Рогопечи, Влаовца, Ривотина, Мртвог краја и Јастребовца се спушта ка Студеници, која већим делом чини границу према Чечини. Вионица је планинско село разбацаног типа са великим засеоцима. КО Вионица обухвата 3. 123 парцеле укупне површине 2. 340 ха, 19ари 13 м2, од тога је у приватној својини 70, 56%, а у другим облицима својине 29, 44%. Структура земљишта по културама је: оранице 8, 63%, воћњаци2, 91%, ливаде 19, 57%, пашњаци 12, 99%, шуме 47, 60% и необрадиво 2, 30%. Мештани Вионице нису изразити сточари, баве се и гајењем житарица и воћњака, сечом грађе и радом у стругарама. Чечина има 247 становника у оквиру 79 домаћинстава. Простире се од реке Студенице, до Радочела и Црепуљника и од Придворице до реке Изубре, која одваја ово село од Коритника. КО Чечина обухвата 3. 445 катастарских парцела укупне површине2. 128 ха, 32 ара 53 м2, од тога је у приватној својини 63, 23%, а у другим облицима својине 36, 77% Структура земљишта по културама је: оранице 9, 49%, воћњаци2, 03%, ливаде 21, 51%, пашњаци 14, 28%, шуме 50, 16% и необрадиво 2, 53%. Осим сточарства, становници се баве гајењем ратарских иповртарских култура, као и шљива и јабука. Девићи броје 189 становника у оквиру 65 домаћинстава. Економски су, здравствени, просветни и културни центар, имају здравствену станицу и ОШ »Недељко Кошанин«. Ускоро ће Девићи бити повезани асфалтним путем са Ивањицом, једним краком од Брадуљице, преко Велике ливаде, а другим низ Студеницу, за Ушће и Краљево. Земљиште је претежно шумовито, а има и пашњака и сенокоса који су погодни за гајење стоке, поготово оваца. Електрично осветљење Девићи су добијали из хидроцентрале на Брусничкој Реци, а сада је добијају преко далековода. У непосредној близини, на реци Изубри, има једна вуновлачара. У блиској перспективи се може очекивати да ће Девићи обновити традицији сеоског туризма. Месна заједница Девићи је повезана са Ивањицом асфалтним путем, а локални путеви су: Девићи – Брусник, укупне дужине 8 км и зграђење од туцаника и Брадуљица – Девићи – Остатија, дужине 20 км, од тога је12 км асфалт, а 8 км туцаник и тим путем су Девићи повезани са меснимзаједницама Придворица и Остатија. Свакодневно саобраћа и аутобускалинија Ивањица – Брусник – Остатија.

О Аутору

Financ