Вести

Камп омладине и подмлатка Црвеног крст

У периоду од 27-29. Априла 2018. Године Црвени крст Ивањица организовао је „Камп омладине и подмлатка Црвеног крста“ на Дајића брду на Голији. Овај камп је имао за циљ да се млади волонтери обуче и оспособе за пружање прве помоћи у случају елементарних непогода већих размера, као и да се млади упознају са основним техникама боравка и преживљавања у природи. Млади волонтери Црвеног крста у оквиру овог кампа осмишљавали су и реализовали полигоне за пружање прве помоћи  у реалним условима, а поред тога имали су прилику да се упознају са техникама транспорта на неприступачним планинским теренима, као и техникама прављења привременог склоништа, логоровања, склапања и расклапања шатора, употребом планинарске опреме, техникама паљења ватре, опасностима при боравку  у планини, као и употребом алпинистичке опреме, ужарије и плетења чворова. Читав камп водили су лиценцирани предавачи прве помоћи Црвеног крста, чланови јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Ивањица и представник Црвеног крста Ивањица који је члан Националног тима за спашавање, евакуацију и збрињавање у екстремним зимским условима Црвеног крста Србије. Подршку у реализацији овог кампа у смислу помоћног објекта и превоза  дали су Локална Канцеларија за младе општине Ивањица, локална самоуправа, Основна школа „Милинко Кушић“ и ЈКП „Комунално“ Ивањица.

О Аутору

Financ