Конкурси и обавештења

Листа вредновања и рангирања пристиглих предлога/пројеката удружења цивилног друштва за 2016. годину- Други позив

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-67/2016-01

Датум: 16.11.2016. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 8.  Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор прграма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ – други позив –  ( укупан број бодова)

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. „Фондација деца за децу“ „Школа енглеског језика“ 100.000,00 86,0
2. Удружење пољопривредних произвођача ,,Малинар Прилике – Ивањица „Побољшање квалитета производње јагодичастог и коштуничавог воћа“ 200.000,00 84,0
3.  

 

Удружење добровољних давалаца крви Ивањица

 

 

 

„Организација акција добровољног давања крви“ 283.000,00 82,0
4. Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Дарчин СС-253 Ивањица „Ивањички високолетач“ 30.000,00 80,0

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих  критеријума и броја бодова :

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималано: 120 бодова

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ СУ НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА

Редни број Назив подносиоца Назив пројекта Образложење
1. Еколошко удружење невладина организација «Газо Вода»  

«Буди активни учесник а не пасивни посматрач»

 

Седиште правног лица није на територији општине Ивањица

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва

О Аутору

Financ