Актуелности

Месна заједница Брезова

brezova

Број поште: 32253 МК:873-302

Месну заједницу Брезова чине насељена места Брезова, Шареник иБрезовачкаРавна Гора, а центар месне заједнице су Катићи. У месној заједници Брезова живи 1. 347 становника у оквиру 413 домаћинстава. Има површину од 60 км2 и надморску висину од 1. 001 метар. У самој Брезови живи 560 становника у оквиру 168 домаћинстава. Становници себаве пољопривредом , најчешће гајењем кромпира и сточарством. КО Брезова обухвата 7. 283 катастарске парцеле укупне површине 2. 975 ха, 53 ара и 37 м2, од тога је у приватној својини 78, 63%, а у другимоблицима својине 21, 37%. Структура земљишта по културама је: оранице22, 97%, воћњаци 3, 55 %, ливаде 18, 15 %, пашњаци 18, 26 %, шуме 31, 76 %и необрадиво 5, 31%. Катићи броје 125 становника у оквиру 36 породица. Налази се исподКукутнице, на надморској висини од преко 1000 метара. Становници себаве гајењем кромпира и сточарством. У Катићима је смештена месна канцеларија, здравстена станица, ветеринарска станица, ОШ »Мићо Матовић«, две земљорадничке задруге, хотел Логос и неколико приватних предузећа. Катићи су и туристичкоместо са асфалтним путем и аутобуском линијом за Ивањицу. Путем Катићи – Мочиоци – Јасеново ово село је повезано са селимау долини Моравице, а путем Ужице – Нова Варош и са Златарским иЗлатиборским крајем. Преко Катића је најкраћи пут од Ивањице на Јадранско море. Локални пут Грабовица – Бела Црква је дугачак 15 км, одтога је 3 км асфалт и 12 км туцаник, а свакодневно саобраћа аутобускалинија Ивањица – Бела Црква. Равна Гора има 105 становника у оквиру 27 породица. Простире сеод Глога ка истоку, према ушћу Равногорске реке у Рзав на северу, граничисе директно са Брезовом, а од осталих села је природним границамаодвојена Мучњом од Пресеке и Мочиоца, Округлицом од Чепова и Високе, а на западу Рзав ово село одваја од Клекове. Равна Гора има четворогодишњу школу, као и десетак телефонскихприкључака и струју, изграђено је у селу неколико водовода, а има и добрихизвора и бунара. Равногорци су одлични сточари, произвођачи кромпира, мајсторизидари и превозници, међу њима има и велики број власника воденица, аовде постоје и изванредни услови за развој сеоског туризма. Шареник има 557 становника у оквиру 182 домаћинства. Простиресе измеђуДубраве, Брезове и Чепова у ивањичкој општини и Бјелуше уариљској. У Шаренику се налази и школа – подручна одељења ОШ уКатоћима. КО Шареник обухвата 8. 298 катастарских парцела укупне површине3. 043 ха, 54 ара и 6о м2, од тога је у приватној својини 76, 81%, а у другимоблицима својине 23, 19%. Структура земљишта по културама је: оранице 22, 36%, воћњаци 4, 90%, ливаде 14, 77%, пашњаци14, 93%, шуме 38, 17% и необрадиво 4, 87%. Шареник је изразито воћарско село, највише површине се налази подвоћњацима, подратарскимкултурамаиливадама, абавесеисточарством. Од најниже тачке у Љупчој реци (500 метара) до највишег врха уВодицама од око 1. 100 метара је удаљеност свега 5-6 км. Због таквогтерена сеоски путеви су у веома лошем стању. У селу постоји школа.

О Аутору

Financ